Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare

Gruppbild på AT-läkare och sjukhusledning
Två veckors auskultering i Italien ger nya perspektiv, konstaterar Anna-Maria Wasner, ansvarig för projektet, Maja Offenbartl, AT-läkare, Magnus Bodenäs, AT-chef, Amy Bruta, AT-läkare, Sören Hansén, initiativtagare från början, Åsa Sjögren, HR-konsult, Agneta Jansmyr, regiondirektör samt Wictor Aronsson, AT-läkare. Foto: Mikael Bergström

Det finns stora likheter mellan sjukvården i Sverige och Italien. Men också skillnader. Det konstaterar AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö efter två veckors auskultering på sjukhus i Italien.

– Efter vårt besök där förstår vi att det är olika förutsättningar för hälso- och sjukvård i olika länder, även inom Europa. Vårt sätt att arbeta är inte det enda, säger Amy Bruta, AT-läkare på Höglandssjukhuset.

Tillsammans med kollegorna Maja Offenbartl och Wictor Aronson besökte hon sjukhuset Santa Maria della Misericordia i Rovigo, Italien i det mångåriga samarbetsprojekt som finns mellan de båda sjukhusen. Vid en föreläsning i Höglandssjukhusets aula berättade de om sina upplever och jämförelser av rondsystem, journalföring, antibiotikaförskrivning och mycket annat.

Gick bra att få inblick

Även om kommunikationen ibland skedde på knagglig engelska, så tyckte AT-läkarna att det gick bra att få en inblick i sjukvården.

– Det var lätt att förstå det medicinska språket, men lite knepigare att förstå det övriga de pratade om, säger Wictor Aronson.

”En upplevelse tillsammans”

De tre AT-läkarna konstaterar att det var en resa som gav dem mycket.

– En fantastisk resa som jag starkt kan rekommendera till andra AT-läkare. Både att få se något annat och att få en upplevelse tillsammans med de kollegor som man jobbat med under AT-tiden, säger Maja Offenbartl.

Alla AT-läkare på Höglandssjukhuset får erbjudandet om två veckors vistelse i Italien, med tio platser på hösten och tio på våren.

Avtalet förlängt

Öron-näs-halsspecialisten Anna-Maria Wasner är chef för samarbetet med Italien. Tillsammans med regiondirektör Agneta Jansmyr besökte hon nyligen sjukhuset i Italien för att förlänga avtalet.

– Vi är väldigt glada att den här möjligheten fortsätter. Intresset från våra AT-läkare för att åka är jättestort. Våra AT-läkare åker dit regelbundet, medan italienska sjukvårdsdirektörer och specialister besöker oss då och då för att titta på vilken struktur vi har och hur vi organiserar vårt arbete, säger Anna-Maria Wasner.

Läs mer och se filmklipp:

Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare