Höglandssjukhuset i topp i AT-rankning

Bilder på ben i en sjukhuskorridor
Alla sjukhus i Region Jönköpings län har klättrat på listan över bästa sjukhus generellt sett. Höglandsjukhuset ligger nu på nionde plats av totalt 68 betygsatta sjukhus. Värnamo Sjukhus ligger på plats 29 och Länssjukhuset Ryhov på plats 31. Foto: Lii Almnäs

Höglandssjukhuset i Eksjö är bästa psykiatriort för AT-läkare. Höglandssjukhuset har också klättrat till nionde plats som bästa sjukhus totalt sett. Det visar Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLFs , ranking över bästa AT-sjukhus.

AT är en förkortning av allmäntjänstgöring som läkarna gör efter utbildningen för att bli legitimerade. Varje år låter SYLF AT-läkarna betygssätta sjukhusen de arbetar på. Årets rankning besvarades av drygt 1700 AT-läkare som antingen gör eller nyligen avslutat AT.
– Alla tre sjukhusen har gjort en förbättring. Att det bästa ligger på nionde plats är roligt för hela regionen, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, område kirurgisk vård, i Region Jönköpings län.

Psykiatrikliniker bäst i landet

Bland de som gör sin AT inom psykiatri är Höglandssjukhuset det sjukhus som fått bäst betyg i landet.  Värnamo Sjukhus delar andraplatsen med Västerviks Sjukhus.
– Det är jätteroligt och viktigt för vår möjlighet att rekrytera läkare i framtiden, säger David Rydin, verksamhetschef på psykiatriska kliniken i Värnamo.

Populära kliniker

David Rydin och Robin Kihlbaum, biträdande chefsöverläkare och ansvarig för AT-läkarna på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset, lyfter fram samma faktorer som de tror gör klinikerna så populära.
– Det beror på lika delar struktur och personligt engagemang. Vi har väl inarbetade rutiner för ta hand om AT-läkare, till exempel får de egen arbetsplats och genomtänkt introduktion, säger Robin Kihlbaum.  

Stöttning och handledning

På båda sjukhusen finns ett stort engagemang för att handleda och stötta AT-läkarna.
– De andra klinikerna gör också stora ansträngningar. Jag känner en stolthet över hela sjukhuset och vår ambition att skapa en bra miljö för våra AT-läkare, säger David Rydin.

Alla sjukhus i Region Jönköpings län har klättrat på listan över bästa sjukhus generellt sett. Höglandsjukhuset ligger nu på nionde plats av totalt 68 betygsatta sjukhus. Värnamo Sjukhus ligger på plats 29 och Länssjukhuset Ryhov på plats 31.
– Resultatet visar att vi är en attraktiv region, vilket stärker framtida kompetensförsörjning, säger Kjell Ivarsson.

 Läs mer om undersökningen(Extern länk)

 

Kontakt:
Robin Kihlbaum
Biträdande chefsöverläkare och ansvarig för AT-läkarna på psykiatriska kliniken
Höglandssjukhuset
010-24 379 15

David Rydin
verksamhetschef, psykiatriska kliniken
Värnamo Sjukhus
010-244 97 42