Hela Människan får Klimatpriset 2018 – hedersomnämnande till regionfastigheter

Gruppbild på fem personer
Ove Johansson och Marina Sahlstedt på regionfastigheter arbetar med den planerade satsningen på 17 000 kvadratmeter solceller. Gunnar Dahlqvist från Hela Människan driver en butik i Jönköping som säljer livsmedel med kort datum, medan Robert Burman på regionfastigheter har gjort åtgärder på Ryhovsområdet i Jönköping för att minska risken för översvämningar. De hyllades för sina arbeten när årets Klimatvecka avslutades. Foto: Mikael Bergström

Hela Människan och deras satsning på diakonalt livsmedelsansvar får Klimatpriset i Jönköpings län 2018. Region Jönköpings läns stora satsning på solceller och klimatåtgärder på Ryhovsområdet, får hedersomnämnande när årets Klimatvecka avslutades på Kulturhuset Spira onsdag 19 september 2018.

”Ett gott exempel på hur lokalt engagemang och smart resurshållning bidrar till att Jönköpings län blir ett plusenergilän”, lyder Klimatrådets motivering bland annat, när Hela Människan utses till mottagare av årets Klimatpris.

– Dettas innebär otroligt mycket för oss. Jag tror att det handlar om att vi lyfter in civilsamhället i klimatfrågan, tillsammans med kyrkan, näringsliv och myndigheter. Detta är klimatarbete, arbetsmarknadspolitik och hjälpverksamhet. Det finns oanade resurser i civilsamhället och kan vi få in dem i klimatarbetet kommer det att hända saker, säger Gunnar Dahlqvist, verksamhetschef och projektansvarig.

Butik i Jönköping

Diakonalt effektivt livsmedelsansvar, DeLa, är namnet på den butik som Hela Människan driver på Österängen i Jönköping, öppen tre dagar i veckan och med ett livsmedelssortiment som närmar sig bäst före datum och priser cirka 20 procent lägre än i näthandeln. I butiken, som i år kommer att hantera 100 ton livsmedel, finns tre anställda samt ytterligare ett tiotal personer som arbetstränar.

– Här får alla handla, men vi har också cirka 300 medlemmar som får handla för halva priset. Det handlar om personer med svag ekonomi utifrån de kriterier som socialtjänsten har. Ungefär 80 procent av de livsmedel som vi får in går ut till konsumenterna, och de pengar som i bästa fall blir över går till annan hjälpverksamhet, förklarar Gunnar Dahlqvist.

Hedersomnämnande till Region Jönköpings län

Förutom Klimatpriset, delades också fyra hedersomnämnanden ut, där två gick till Region Jönköpings län och regionfastigheter. Dels till den planerade stora satsningen på solceller, och dels till de klimatanpassningsåtgärder som gjorts på Ryhovsområdet i Jönköping för att minska risken för översvämning.

”Med denna stora investering visar Region Jönköpings län tydligt att solenergi är värt att satsa på och pekar ut riktningen för energiomställningen”, lyder motiveringen bland annat.

”Vi vill gå före med hållbar energi”

– Väldigt trevligt, detta innebär ännu större fokus på solceller. På alla nyproducerade byggnader kommer vi i framtiden att ha solceller. Vi är stor fastighetsägare, så självklart ska vi gå före och visa att vi kan producera hållbar energi. Vår första byggnad med solceller blir nog Spira, säger Ove Johansson, byggprojektledare och Marina Sahlstedt, miljöingenjör på regionfastigheter.

”Med ett stort driv har Robert Burman framgångsrikt klimatanpassat Länssjukhuset Ryhov genom att ta tillvara på naturens egen förmåga att ta hand om stora mängder vatten”, lyder motiveringen bland annat.

”Roligt att arbetet uppmärksammas”

– Väldigt hedrande och roligt att den här typen av arbete uppmärksammas. Nu har vi gjort en teknisk åtgärd som också bidrar till en bättre hälsa och mer biologisk mångfald, säger Robert Burman, landskapsingenjör på regionfastigheter.

Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län, och medlem i Klimatrådets styrgrupp, konstaterar att pristagarens arbete ger flera effekter:

– Det är väldigt fint att Hela Människan kombinerar en miljövinst med ett socialt engagemang. Bland de fyra som nu fick hedersomnämnande är det trevligt att det finns en blandning av både åtgärder för att minska klimatpåverkan, och för att anpassa oss till klimatförändringar.

Fotnot:

De två övriga mottagarna av hedersomnämnande är DB Schenker för eldriven självkörande lastbil, och TUC yrkeshögskola för sin utbildning av solelstekniker.

Läs mer:

Solen ska ge energi till Region Jönköpings län(Extern länk)

Klimatåtgärder på sjukhusområdet minskar risken för översvämning(Extern länk)