Hållbar matproduktion skapar fler jobb och tillväxt

Foton på olika livsmedel; sädesslag, äpplen, jordgubbar, potatis samt mjölk- och köttproduktion.
Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val. Foto: Lantbrukarnas Riksförbund

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi som beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

– Jönköpings län har bra förutsättningar att öka produktionen av mat och höja självförsörjningsgraden. Genom att  alla berörda parter ställer sig bakom en gemensam regional strategi får det fortsatta arbetet större kraft med fem utpekade fokusområden som omfattar alla led från bonden till livsmedelsförädling och handel, säger Rune Backlund, regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun tagit fram en regional livsmedelsstrategi. Den beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Fem fokusområden

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och -producenter i länet:

  • Produktion
  • Innovation
  • Göra affärer
  • Attityder
  • Självförsörjningsgrad

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin.

– De gröna näringarna i vårt län är framtidsnäringar. Livsmedelsproduktionen behöver öka för att höja landets självförsörjningsgrad, livsmedelsexporten har stor potential och medvetna konsumentval skapar en ökad efterfrågan på svenska hållbara produkter från såväl primärproduktionen som från förädlingsindustrin. Länets företag är redan mycket duktiga på produktion av mjölk och kött. Dessutom har länet en stor potential när det gäller exempelvis frilandsodlade grönsaker och inom förädlingsprocesserna. Livsmedelsstrategin ska bana väg för denna utveckling, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. 

Handlingsplaner är nästa steg

Nästa steg är att sätta strategin i arbete genom handlingsplaner. Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för detta tillsammans.

– Det är skönt att strategin är färdig nu. Det har varit många inblandade och det har tagit ganska lång tid. Nu börjar det riktiga arbetet med att ta fram handlingsplaner som ska leda till verkstad, säger Malin Olsson, regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi, Regionstyrelsens sammanträde 12 juni