Glädjande besked för Jönköpings län: Många nya YH-utbildningar

Av 63 ansökta yrkeshögskoleutbildningar har Jönköpings län beviljats hela 34, alltså 54 procent. Det är en historiskt hög andel. Även nationellt är den tilldelning med 43 procents beviljandegrad den högsta någonsin som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade idag fredag 26 januari 2018.

– Det är glädjande besked för länet med så många utbildningar beviljade, säger Malin Olsson, regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) i Region Jönköpings län. Det visar att YH-myndigheten både ser att vi har hög kvalitet på våra ansökningar och utbildningar och att efterfrågan på den kompetens som utbildningarna leder till är eftertraktad av länets arbetsgivare. 

Bäst utdelning för Tranås

Bäst utdelning har Tranås kommun fått med 80 procent av utbildningarna beviljade, följd av Gislaved med 66 procent och Jönköping med 58 procent i beviljandegrad.

Området ”Hotell, restaurang och turism” har fått bästa utdelningen med samtliga ansökningar beviljade. Även ”Teknik och tillverkning” har fått god utdelning med 9 av 14, eller 64  procent beviljade, liksom området ”Hälso- och sjukvård samt socialt arbete” med 7 av 12 ansökningar beviljade.

”Hett efterlängtade utbildningar”

– Länet får utbildningar beviljade inom strategiskt viktiga utvecklingsområden, vilket är särskilt positivt, säger Malin Olsson. Utbildningarna inom områdena samhällsbyggnad och teknik är hett efterlängtade liksom den goda utdelningen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Tekniska högskolan i Jönköping utmärker sig som utbildningsanordnare med 11 av 14 ansökningar beviljade liksom TUC Yrkeshögskola som fått igenom 13 av 22 ansökningar.

– Det är tillfredsställande att vi nu genom YH-utbildningarna får ännu bättre förutsättningar för att stärka framtidsnäringar som restaurang, logistik och inte minst det fossilfria energiområdet, säger regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei.

Kontakt

Malin Olsson
Regionråd, M, och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
073-079 49 92

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
070-082 28 89