Fortsatt gott betyg till länets sjukhusvård

Anonym bild på när läkare tar blodtryck.
Den specialiserade vården inom Region Jönköpings län får fortsatt gott betyg med lika bra eller något bättre resultat än genomsnittet i landet. Foto: Lii Almnäs

Helhetsintrycket av sjukhusvården i Region Jönköpings län är gott bland vårdtagarna. Fler än nio av tio patienter är nöjda. Det visar årets Nationell Patientenkät som är Sveriges största mätning av hur patienter beskriver sin kontakt med vården.

Drygt 6000 svar har lämnats av patienter som under våren 2018 besökt sjukhusvården eller varit inlagda på något av Region Jönköpings läns tre sjukhus. Av dem tog 1800 personer chansen att också skriva fritt om sina upplevelser:

 ”… Uppskattar oerhört mycket att samma läkare och sköterska har följt mig i flera år…”

”… Jag känner mig väldigt väl omhändertagen och trygg. Har jag funderingar får jag alltid ett vänligt svar. Antingen från läkaren eller sjuksköterskorna...”

”… Jag är 77 år gammal. De här åren är första gången jag har varit i kontakt med vården på riktigt. Jag är mycket överraskad, på ett positivt sätt. Högsta betyg. Underbara människor...”

Fler än nio av tio patienter nöjda

Den specialiserade vården i länet får fortsatt gott betyg med lika bra eller något bättre resultat än genomsnittet i landet.  Nio av tio patienter i både öppen och sluten vård är nöjda med helhetsintrycket av vårdepisoden. Det är något som gläder Agneta Jansmyr, regiondirektör:

– Vi vet att den specialiserade vården, liksom primärvården, håller en hög nivå. Att patienterna så tydligt uttrycker sitt förtroende ger alla medarbetare ännu en anledning att vara stolta över det arbete man utför i vården varje dag, säger Agneta Jansmyr.

Gott resultat genom utvecklingsarbete

Vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov har personalen bland annat arbetat med utvecklingsarbete kring delaktighet och involvering. Förutom träning i samtalsmetodik och bemötande är det via projekt inom patientfokuserat arbete rörande vårdplan och digitalt rondblad.

– Utöver det arbetet så är ju också god arbetsmiljö och hög trivselfaktor bland personal/medarbetare en viktig förutsättning för att skapa bra resultat, säger Per Nodbrant, verksamhetschef.

Ökad delaktighet, information och samordning önskas

Undersökningen visar också på behov av fortsatt utveckling och förbättring. Framför allt patienter som varit inlagda på sjukhus efterfrågar mer delaktighet och information om sin egen vård. Det finns också önskemål om bättre samordning:

 ”… Sjukvården borde överlag ha en mer holistisk syn och utgå från patienten och inte sin organisatoriska indelning. Nu blir det många att prata med och ingen har helhetsbilden...” säger en patientröst i undersökningen.

– Vår roll i vården blir allt mer att stödja patienten att kunna ta hand sig själva utifrån var och ens förmåga. Det ger en självständighet som är mycket önskvärd, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Årets resultat i Nationell patientenkät(Extern länk)