Flera vårdverksamheter föreslås få renoverade lokaler

Ny sängtvätt till Höglandssjukhuset, nya mottagningslokaler för örn- näs och hals, samt ombyggnation av infektionskliniken. Det är några av de satsningar som regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte vid sitt sammanträde 25 juni, inför beslut i regionstyrelsen 14 augusti 2018.

Höglandssjukhuset i Eksjö behöver en ny sängtvätt för att minska de tunga lyften och risken för förslitningsskador. En ny sängtvätt innebär dessutom ett minskat slitage på patientsängarna och minskar också risken för smitta och bidrar därmed till ökad patientsäkerhet. En ny sängtvätt ger även möjlighet att tvätta annat rullande material, vilket i dagsläget rengörs manuellt av vårdpersonal.

Utöver ny sängtvätt finns det också behov av nya, mer ändamålsenliga lokaler. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår därför en ombyggnad av bäddcentral och sängverkstad för maximalt 11,5 miljoner kronor, samt inköp av en ny sängtvätt för maximalt 4,5 miljoner kronor.

Ny öron- näs- halsmottagning i Eksjö

Dagens öron- näs- halsmottagning i Eksjö har små och trånga lokaler som inte är ändamålsenliga. Dessutom har lokalerna problem med luftkvalitet och störande ljud från röntgenverksamheten ovanför. Det förslag som regionstyrelsens arbetsutskott nu tillstyrker innebär en flyttning av mottagningen till andra lokaler, som då byggs om för högst 12 miljoner kronor. Flyttningen av mottagningen ger samtidigt möjlighet för röntgenverksamheten på sjukhuset att installera en ny så kallad MR-kamera, för bildundersökningar.

Ombyggnation av infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov

Den länsgemensamma infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov stod färdig 1975 och är alltså drygt 40 år gammal. Förutom kök- och hygienutrymmen har inga renoveringar skett genom åren. Därför finns det stora behov av en total översyn för att skapa en modern och effektiv infektionsklinik som klarar dagens krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard.

Det förslag som regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte måndag 25 juni innebär en omfattande renovering på maximalt 18,8 miljoner, som gör att kliniken kan bedriva verksamhet i ytterligare 10-12 år, i väntan på översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov.

Förslaget innebär bland annat att infektionsmottagningen får nya och effektivare rumsfunktioner, medan vårdavdelningen bland annat får förbättrad ventilation i vårdrummen. Dessutom skapas bland annat fler arbetsplatser för administrativt arbete och ett nytt förråd byggs.