Examen och stipendier på Hälsohögskolan

Fem glada studenter står och visar upp diplom och blommor.
Linnéa Gustafsson, Ida Gustafsson, Martin Sigblad, Johanna Strandberg och Julia Ahmann. Foto: Lisa Andersson

Vid Hälsohögskolans avslutning den 18 januari 2019 delade kommuner och region ut stipendier till avgående studenter.

Fyra studenter fick stipendium för bästa uppsats: Julia Ahmann, Johanna Strandberg, Ida Gustafsson och Martin Sigblad. Linnéa Gustafsson tog emot stipendium som bästa student.

Vi vill stimulera forskning och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Kommunerna i länet delar gemensamt ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken. Det ger bra kontakter hos framtida arbetsgivare och vi vill uppmuntra studenterna att söka sig till kommunerna i Jönköpings län.

Årets stipendiater

Bästa student: Linnéa Gustafsson, socionomprogrammet.

Bästa uppsats i omvårdnad: ”Att leva i en hemmiljö med döden närvarande. Närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård” skriven av Julia Ahmann och Johanna Strandberg.

Bästa uppsats i socialt arbete: ”Att hitta en nivå där man möts. En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares tankar och erfarenheter av att skapa goda relationer med föräldrar” skriven av Ida Gustafsson och Martin Sigblad.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier ut av Ola Götesson, utvecklingschef på Kommunal utveckling. Regionens stipendium för bästa student delades ut av Rachel De Basso (s), ordförande i Nämnd för Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.

Region och kommuner gratulerar alla avgående studenter till sin examen och önskar er lycka till i framtiden. Vi hoppas att många av er vill börja sin yrkesbana hos oss i Jönköpings län.