En sömlös rehabilitering – på hemmaplan

Träning i rehabträdgård
Bo-Krister Malmqvist besöker dagrehabiliteringen på Värnamo sjukhus flera gånger i veckan. Där genomgår han CI-terapi arm, en behandlingsmodell med intensiv och repetitiv rörelseträning av en kroppsdel där den kroppsdel som har en bättre funktion, med hjälp av en slynga, hindras från att användas. Eva-Marie Lundin, leg. arbetsterapeut, bistår med hjälp och stöttning. Foto: Lii Almnäs
Träning i rehabträdgårdkubbspel på rehab

Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är experter på komplexa rehabiliteringsbehov för de länsinvånare som drabbas av bland annat hjärnskada, neurologiska sjukdomar eller ryggmärgsskador. När vårdtiden på kliniken är över väntar dagrehabilitering, sömlös för patienter från Jönköpingsområdet, på hemmaplan för patienter från Värnamo och Höglandet.

Den 16 april 2018 förändrades livet för Krister Holmbom.  Han föll ihop på jobbet, drabbad av stroke, och fördes med ambulans till Värnamo sjukhus. Efter en vårdtid på medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo fick han flytta till rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping.

– Jag tycker att det fungerar bra här, mycket bra, säger han och beskriver de olika momenten av träning, allt från den allmändagliga till den fysiska, som att till exempel cykla eller spela kubb.

När han så småningom skrivs ut väntar dagrehabilitering på hemmaplan i Värnamo. Verksamheterna i Värnamo respektive Nässjö har öppnat de senaste åren, för att minska resorna för de boende i de länsdelarna.

”Slipper tröttande resor”

– Det är en stor vinst för patienterna som slipper tröttande resor. Det blir mindre stress och mer trygghet att lättare och snabbare kunna komma hem till sin hemmiljö, säger Gunnar Liljemark, samordnare på rehabmedicinska kliniken i Värnamo.

Eftersom medarbetarna på kliniken hjälps åt med arbetet på de tre enheterna i länet, knyts naturligt en kontakt med de patienter som fortsätter med dagrehabilitering i Värnamo eller Nässjö.

Satsningen gör också att även personer som skulle haft svårt att pendla till Jönköping nu får full tillgänglighet till rehabilitering.

”En mer jämlik vård”

– Därför kan vi numera erbjuda mer rehabilitering och en mer jämlik vård, säger Malin Hegen, verksamhetsutvecklare för rehabiliteringsmedicinska kliniken, och enhetschef för dagrehabiliteringen vid Värnamo sjukhus.

För de patienter som kommer från Jönköpingsområdet är rehabiliteringskedjan helt sömlös. Samma personal som vårdar patienten inneliggande, tar också hand om patienten vid dagrehabiliteringen.

– Detta ger en trygghet. Det blir inte så stort steg för patienten att skrivas ut eftersom man fortsätter med sin rehabiliteringsplan och med samma personal i dagrehabiliteringen. Det är en stor fördel att få denna kontinuitet, säger Malin Hegen.

Läs mer:

En sömlös rehabiliteringsvård utvecklas

kortare resor innebär stor vinst för patienter

Krister får rehabilitering efter stroke