Det kliniska kunskapsstödet Fakta blir nationellt

Två personer tittar in i kameran
Karin Karlsson, blivande allmänläkare på vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping har stor nytta av Fakta-dokumenten i sin vardag med patientkontakter. Nu ska hon på sikt ta över rollen som Fakta-koordinator i Region Jönköpings län från distriktsläkare Staffan Ekedahl, vars mångåriga arbete nu får nationell spridning. Foto: Johan W Avby

Det ska vara lätt att göra rätt – från början. Det är grundtanken med det kliniska kunskapsstödet Fakta. Det fyller nu 20 år i Region Jönköpings län och blev 1 september 2018 ett nationellt kunskapsstöd med målet att varje patient ska få bästa möjliga och jämlika vård.

När ska remiss till röntgen skickas? Vilka labbprover ska tas? Hur ska ett sjukdomstillstånd behandlas? Vad är primärvårdens ansvar respektive specialistvårdens?

Det kliniska kunskapsstödet Fakta har dokument inom 25 medicinska områden, som anger hur olika symptom ska utredas och behandlas och vem som har ansvar för vad.

Korta, överskådliga och lätt sökbara

– Det finns mycket information i form av riktlinjer och vårdprogram. Men vi behöver primärvårdsanpassade dokument som är korta, överskådliga och lätt sökbara, med länkar till fördjupning. Fakta ska hjälpa till med att sovra i all den kunskap som finns, säger Staffan Ekedahl, distriktsläkare och Fakta-koordinator i Region Jönköpings län.

Fakta-dokumenten ligger på regionens pluswebb, tillgängliga för såväl vårdens medarbetare som allmänheten. För att öka kunskapen om dem arrangeras också utbildningsdagar för allmänläkare.

Tusentals sökningar varje vecka

Genomslaget är bra. Det sker tusentals sökningar på Fakta-sidor varje vecka.

– Dokumenten är ett stort stöd i vardagen som underlättar samarbetet. Jag kan till exempel läsa in mig på vilka prover som ska tas i ett specifikt fall och hur långt mitt ansvar sträcker sig för en viss behandling, innan någon annan ska ta vid, säger Karin Karlsson, snart färdig specialist i allmänmedicin, med vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping som arbetsplats.

Hon har deltagit i Faktagruppen internmedicin för lungor och allergier. Under hösten 2018 kliver hon nu in i rollen som Fakta-koordinator på deltid, för att sedan ta över Staffan Ekedahls roll på sikt.

Nationellt från 1 september

Från 1 september finns nationella Fakta-dokument, ett resultat av det arbete som Staffan Ekedahl och hans kollegor gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med texterna från Region Jönköpings län som en stor del av underlaget.

– En orsak till den nationella satsningen är att ett kunskapsstöd är en viktig del i ett förbättrat omhändertagande av de kroniskt sjuka. Dessutom har primärvården i hela landet haft ett önskemål om ett primärvårdsanpassat gemensamt kunskapsstöd, säger Staffan Ekedahl.

Läs mer:

Det kliniska kunskapsstödet Fakta blir nationellt