De guidar utrikesfödda rätt inom den svenska sjukvården

Fyra personer står på rad och ler mot kameran.
Hälsokommunikatörerna Zakia Shams, Mohamoud Suldan, Teike Mussa och Dina Markos behärskar utöver det svenska språket även arabiska, tigrinja, somaliska, persiska och dari. Foto: Lii Almnäs

Många nyanlända personer som kommer till Sverige saknar kunskap om hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Det kan finnas trösklar att ta sig över i form av språkliga och kulturella skillnader och ibland finns där också en osäkerhet och rädsla när det gäller att be om hjälp. För att underlätta för och hjälpa utrikesfödda, finns inom Region Jönköpings län fyra hälsokommunikatörer anställda.

- Det är fyra personer som själva är utrikesfödda, har sjukvårdsutbildning och som fungerar som en enormt viktig länk mellan sina egna språk- och kulturgrupper och den svenska hälso- och sjukvården, berättar Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län.

Gruppträffar för alla utrikesfödda

I samarbete med olika organisationer och verksamheter i länet hålls med jämna mellanrum gruppträffar på bland annat familjecentraler, vårdcentraler, studieförbund och folkhögskolor, asylboenden, hvb-hem och inom föreningslivet. Men det är inte bara nyanlända och asylsökande som behöver hjälp, helt ovanligt är det nämligen inte att även utrikesfödda personer som bott i Sverige i 15-20 års tid, medverkar på gruppträffarna.

– De här personerna vet kanske inte hur man använder 1177 eller när man ska ringa 112. Så vi försöker alltid balansera informationen på träffarna så att den passar alla, både nyanlända och de som bott länge, säger Tekie Mussa, som arbetar som hälsokommunikatör.

Olika teman varje gång

På gruppträffarna diskuteras olika teman varje gång, det kan handla om hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården, när man ska ringa 112, trafiksäkerhet, levnadsvanor, föräldrastöd, hur man hanterar stress och oro och det finns dessutom möjlighet till enskilda samtal.

– Det kan finnas känsliga ämnen som till exempel psykisk ohälsa och då finns vi där för de som vill prata, säger Atanas Petkovski.

Medverkar vid introduktionsprogram

14,5% av alla invånare i länet är utrikesfödda och av dessa är 35,5% födda i ett arabisk-, somalisk-, dari-, persisk eller tigrinjatalande land. Och det är just de språken som de fyra hälsokommunikatörerna pratar, Teike Mussa, Mohamoud Suldan, Zakia Shams och Dina Markos. Förutom att anordna gruppträffar medverkar de också vid introduktions- och utvecklingsprogram för nyanställd och nyutexaminerad medicinsk personal inom Region Jönköpings län.

– Det är en viktig del i vårt arbete, att informera om hur man kommunicerar med andra kulturer och med människor från andra länder, säger Tekie Mussa.

Kontaktperson:

Atanas Petkovski
Folkhälsoutvecklare
010-242 42 13 | 070-350 80 06
atanas.petkovski@rjl.se