Change: Att möta människor som flytt

En grupp människor
Behovet av samverkan mellan olika aktörer. Men också nödvändigheten av att byta perspektiv, ha respekt för eleverna och förståelse för den svåra processen att lära sig ett nytt språk och nya sociala koder. Det var en del av den kunskap som den här gruppen från Nässjö kommun, många av dem lärare inom SFI och vuxenutbildning, fick med sig hem efter Change-konferens i januari 2018 i Huskvarna. Foto: Mikael Bergström

Hur ska kommunerna i Jönköpings län integrera nyanlända människor i samhället? Det är kärnfrågan i Change, ett treårigt integrationsprojekt som kommunal utveckling inom Region Jönköpings län driver, i form av en rad utbildningsinsatser för främst kommunala medarbetare.

– Fokus för oss är att stärka kompetensen hos medarbetare i kommunerna, säger Joel Malmvall, projektledare för Change. Det kan handla om personal på HVB-hem, lärare inom SFI, skolpersonal på mottagningsskolor, och alla övriga kommunala medarbetare som möter de här frågorna, som har möjlighet att delta i ett brett kursutbud. Det handlar om hur vi skapar ett inkluderande samhälle som arbetar mot diskriminering och rasism. Ska man ha rollen som främjare av demokratisk värderingsgrund behövs det verktyg för att ta diskussionerna i brännande värderingsfrågor.

”Arbeta med värderingar och normer”

Change handlar om att skapa ett inkluderade samhälle för människor som flytt från andra länder och kommit till Sverige. – Arbetsmarknaden är en viktig del, men det handlar även om till exempel kultur och fritid och hur vi arbetar med värderingar och normer. Change arrangerar bland annat olika utbildningsdagar i syfte att stärka kompetensen hos kommunala medarbetare.

Forskningsdel i fem kommuner

I det stora Changeprojektet ingår en forskningsdel i form av en riktad satsning till omkring 125 medarbetare inom ekonomiskt bistånd på socialtjänsten respektive arbetsmarknadsenheten i de fem kommunerna Nässjö, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd och Vetlanda.

De får kompetensutveckling enligt den så kallade Erkännandemodellen, och jämförs med en kontrollgrupp medarbetare i fem andra jämförbara kommuner i Kronobergs och Kalmar län, för att se vilka effekter utbildningen ger.

Läs mer:

Change: Att möta människor som flytt 

Läs även om kulturprojekt och se filmklipp:

”Språk och kultur är nycklar in i samhället”