Byggstart Sverige sätter press på regeringen

Finansiering av infrastrukturen är en av svensk samhällsplanerings hetaste frågor just nu. Fredag 2 februari 2018 samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. Region Jönköpings län är arrangör tillsammans med flera regioner och kommuner och i fokus är de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.

Bland konferensens talare märks bland annat Pernilla Jonsson, vd IKEA Älmhult AB, PM Nilsson, ledarskribent Dagens Industri, Hans Lindblad, riksgäldsdirektör samt flera representanter för fackförbund, näringsliv och politik.

Från Region Jönköpings län medverkar regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) och regionråd Rune Backlund (C).

– Kapaciteten på de järnvägar vi har är för låg, och att enbart laga den gamla rälsen räcker inte när fler människor vill åka tåg och fler företag vill använda järnväg för godstransporter, säger Malin Wengholm. Höghastighetsjärnvägen är viktig för hela Sverige. Vi får större näringslivs- och arbetsmarknadsregioner och lättare att ta oss till utbildning och fritidsaktiviteter.

Vill ge en nyanserad bild

– De nya stambanorna är en satsning på en hållbar framtid. Men för att få ut effekterna av den nya järnvägen måste hela systemet byggas ut samtidigt, snabbt och för tåg i 320 km/h, säger Rune Backlund. Sverige behöver en modern infrastruktur och vi måste få en snabb byggstart av hela systemet.

Målet för konferensen Byggstart Sverige är att ge en nyanserad bild av de nya stambanorna, vilka finansieringsmöjligheter finns och vilka nyttor som satsningen ger samhället. Arrangörer är Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen, tillsammans med Tranås, Jönköping, Värnamo, flera andra kommuner och intresseorganisationer.

Inbjudna till konferensen är kommunala, regionala och nationella politiker, näringslivet, studenter inom samhällsplanering, intresse- och branschorganisationer samt press. Konferensen äger rum på Malmö Live 2 februari 2018. 

Se konferensprogrammet i sin helhet: www.byggstartsverige.se(Extern länk)

För ytterligare information om konferensen, kontakta Therese Ulrika Lilja, projektledare Region Skåne, therese.lilja@skane.se 040-675 31 26, 0725-47 06 05.

Presskontakt Region Jönköpings län:

Anna Holm, kommunikatör
070-593 87 53, anna.a.holm@rjl.se