Bra verksamhet och god ekonomi ger utmärkta förutsättningar för 2018

– Med en hälso- och sjukvård som hör till de allra bästa i landet och en fortsatt stabil ekonomi, kan länets invånare glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Det goda resultatet för 2017 ger utrymme att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och ytterligare satsningar för ett bra liv i en attraktiv region. Det är mycket värdefullt att vi har en så stark och stabil ekonomi, när vi nu är inne i en period med stora investeringar.

Invånarna i Jönköpings län kan glädja sig åt ännu ett år med bra verksamhet i Region Jönköpings län. Samtliga länets akutsjukhus rankas bland de tio bästa i Sverige, samtidigt som stora investeringar görs i de tre sjukhusen.

– Vi har haft en mycket bra verksamhet i Region Jönköpings län under 2017, som med ständiga förbättringar fortsätter att utvecklas med medarbetarnas engagemang och kompetens som en stark kraft i arbetet, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Samtidigt är det viktigt för oss att fortsätta arbeta med rekrytering och kompetensutveckling. 

Satsningar på infrastruktur viktiga

Det arbetas också intensivt för att realisera frågan om höghastighetsjärnväg och i den kommande transportplanen lyfts betydelsen av satsningar på infrastruktur för den fortsatta regionala utvecklingen.
– När det gäller betydelsen av nya stambanor är avtalet mellan Region Jönköpings län och Sverigeförhandlingen en av pusselbitarna för att bli Sveriges fjärde tillväxtregion, säger Malin Wengholm. 

Fortsatt stabil ekonomi

Årets ekonomiska resultat för Region Jönköpings län blev ett överskott med 366 miljoner kr, vilket är 196 miljoner mer än budgeterat. Den ekonomiska ställningen är i jämförelse med andra regioner och landsting en av landets bästa och Region Jönköpings län har som helhet en stabil ekonomi, även om det fortfarande finns ekonomiska obalanser i verksamheten.

– För att stå väl rustade även kommande år fortsätter vi att arbeta för att komma tillrätta med dessa, säger ekonomidirektör Jane Ydman, och att vi har ett så bra ekonomiskt utgångsläge är en viktig förutsättning för att kunna möta kommande års utmaningar. Årets positiva resultat används främst till att finansiera de stora investeringar som bland annat pågår på alla länets tre sjukhus och som bidrar till goda förutsättningar att möta framtiden.