11 januari 2018: Information om telefoniproblemen på Höglandet

Störningarna i telefonin till vårdmottagningarna inom Höglandet som uppstod tisdag 9 januari, är delvis lösta.

Uppdatering 12 januari 2018:
Nu är telefoniproblemen lösta.

-----------------------------------------------

Telefoniproblemen för vårdcentralerna och Höglandssjukhuset är lösta.

Arbete för att lösa även telefoniproblemen för folktandvårdsklinikerna pågår.

Den som ringer till en folktandvårdsklinik får inget menyval, utan kommer direkt till telefonitjänsten TeleQ där man uppger personnummer och telefonnummer och får besked om när folktandvårdskliniken ringer upp.

Så söker du vård

Behöver du rådgivning ring 1177, läs på 1177.se eller logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Vid allvarliga och livshotande situationer ring 112. 

Så söker du vård (1177.se, nytt fönster)(Extern länk)