Vem svarar på vad?

Pressinformation efter olyckshändelser

Pressinformation från akutmottagningarna

Om pressinformation från akutmottagningarna

Ambulanssjukvården

Thomas Johansson
Verksamhetschef
010-243 52 05
thomas.johansson@rjl.se

Arbetsmiljö

Joakim Silva
HR-direktör
010-242 41 51
joakim.silva@rjl.se

Marianne Rosgren
Verksamhetschef arbetsmiljöenheten
010-242 28 33
marianne.rosgren@rjl.se

Barnhälsovård

Barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin
010-242 41 78
carin.oldin@rjl.se

Budget

Jane Ydman
Tf regiondirektör
010-241 00 00, växel
jane.ydman@rjl.se

Diarium, ärenden och handlingar (dagens post)

Regionens diarium
010-242 40 61, 242 40 62
diariet@rjl.se

Ekonomi

Jane Ydman
Ekonomidirektör
010-242 40 80
jane.ydman@rjl.se

Etik, andlig vård, nationella patientenkäter

Eivor Blomqvist
Sektionschef
Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
010-242 42 09
eivor.blomqvist@rjl.se

Folkhälsa och sjukvård

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-242 41 92
mats.bojestig@rjl.se

Folkhälsa

Jesper Ekberg
Sektionschef 
010-242 42 01
jesper.ekberg@rjl.se

Hjälpmedel

Britt Forsberg
verksamhetschef
Hjälpmedelscentralen
010-2428711
britt.forsberg@rjl.se

Inköp och upphandling

Carina Mattsson Sandberg
Områdeschef
010-242 41 38
carina.mattsson.sandberg@rjl.se

Kollektivtrafik/infrastruktur

Carl-Johan Sjöberg
Länstrafikdirektör
010-241 55 00
(växel)
carl-johan.sjoberg@rjl.se

Kommunikation/information

Christina Jörhall
Kommunikationsdirektör 
010-242 40 40, 0705-32 40 44
christina.jorhall@rjl.se

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Caroline Cherfan
076-724 63 38
caroline.cherfan@rjl.se

Kultur och utveckling

Ante Jankovic
Tf kulturchef
076-1335917
ante.jankovic@rjl.se

 

Regionrevisionen

Nenus Jidah
Revisionschef 
010-242 41 44
nenus.jidah@rjl.se

Lex Maria-ansvarig, Länssjukhuset Ryhov,  Jönköping

 

Birgitta Ekstrand
Chefläkare
Verksamhetsområde Medicinsk vård
Verksamhetsområde Kirurgisk vård
010-2423332+4673-7166984, växel 010-241 00 00

Peter Blomstrand
Chefläkare
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
010-242 34 25, 070-552 40 38, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Höglandssjukhuset, Eksjö

Elin Roos af Hjelmsäter
Chefläkare
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Värnamo sjukhus

Terje Blomstrand
Chefläkare
010-244 73 95, 070-347 15 50, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, primärvården i Jönköpings län

Claes Hultberg, Vårdcentralerna Bra Liv
Chefläkare
010-242 37 02, 070-62 104 62, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Folktandvården

Thomas Olin
Tandläkare
010-244 81 75, växel 010-241 00 00

Läkemedel

Mårten Lindström
Överläkare
Ordförande läkemedelskommittén
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Miljöenheten

Maria Cannerborg
Miljöchef 
010-242 42 02
maria.cannerborg@rjl.se  

Patientnämnden

Jeanette Byskén Henriksson
Sekreterare patientnämnden
010-242 42 35
patientnamnden@rjl.se

Personalfrågor (HR), övergripande

HR-direktör Joakim Silva
010-242 41 51
joakim.silva@rjl.se

Chefsförhandlare Sven Fägerskjold
010-242 42 39
sven.sallstrom.fagerskjold@rjl.se

Politiska handlingar

Siv Kullberg
kanslidirektör
010-242 40 36
siv.kullberg@rjl.se

Lena Strand
Administrativ samordnare
010-242 40 37
lena.strand@rjl.se

Primärvård

Maria Engquist
Primärvårdsöverläkare
010-242 42 19
maria.engquist@rjl.se

Skolor

Stora Segerstad naturbrukscentrum
Verksamhetschef Ulrik Svensson
010-244 26 15
ulrik.svensson@rjl.se

Tenhults naturbruksgymnasium
Verksamhetschef  Ola Lundmark
010-242 68 12
ola.lundmark@rjl.se

Sörängens folkhögskola
Rektor Patrik Luth
010-243 35 04
patrik.luth@rjl.se

Värnamo folkhögskola
Rektor Emil Alm
010-244 90 14
emil.alm@rjl.se

Smittskydd

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare 
010-242 23 34, 072-506 64 23
malin.bengner@rjl.se

Smålands Musik och Teater/Kulturhuset Spira

Per-Ola Nilsson
Verksamhetschef
0706-83 99 05
per-ola.nilsson@smot.se

Utveckling/Qulturum

Göran Henriks
Utvecklingsdirektör
010-242 50 95
goran.henriks@rjl.se

Vårdval inom primärvård

010-242 41 19
vardval@rjl.se

Vårdval inom specialiserad vård

Susanne Yngvesson
Utredare avdelningen för folkhälsa och sjukvård
010-242 45 12
susanne.yngvesson.strid@rjl.se