Presskontakter

Kontakta gärna presstjänst eller någon av kommunikatörerna.

Presstjänst, Region Jönköpings län

Vardagar klockan 8–16.30
010-242 40 30
press@rjl.se
(Öppnas varje helgfri vardag)

Diarium

010-242 40 61, 010-242 40 62
regionen@rjl.se

Kontaktcenter (växel)

010-241 00 00

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@rjl.se
(Öppnas varje helgfri vardag)

Kommunikationsdirektör

Christina Jörhall 010-242 40 40, 070-532 40 44 christina.jorhall@rjl.se

Verksamhetsområdenas presskontakter

Kirurgisk vård

Susanne Kewley, kommunikationschef
010-242 10 26
070-382 10 26
susanne.kewley@rjl.se

Medicinsk vård

Fredrik Lind, kommunikationschef
010-24 470 34
0702-81 66 12
fredrik.lind@rjl.se

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Vesna Papacikic Nilsson, kommunikationschef
010-242 23 38
070-682 23 38
vesna.papacikic.nilsson@rjl.se

Folktandvården

Anneli Björkman, kommunikationschef
010-242 53 31
0730-91 03 60
anneli.bjorkman@rjl.se

Verksamhetsstöd och service

Christine Sundin, kommunikationschef
010-242 45 97
070-217 82 46
christine.sundin@rjl.se

Utbildning och kultur