Nyheter och pressmeddelanden

Hög vaccinationsgrad mot mässling i Jönköpings län

97,6 procent av alla barn i Jönköpings län blir vaccinerade mot mässling, en stabil nivå som dessutom ökat något och ligger högre än riksgenomsnittet. Vaccinationen ger ett bra skydd mot denna besvärliga sjukdom som just nu ökar i världen och även förekommer i Sverige.

Här spirar skaparglädje och inspiration

Kvinnor sitter runt ett bord och stickar

Att engagera, bjuda in och låta fler upptäcka glädjen i att skapa med sina egna händer, det är något Eva Landén varje dag arbetar med i rollen som utvecklare inom Region Jönköpings län. En roll hon beskriver som fantastisk och utvecklande.

Hög självskattad hälsa i Jönköpings län

En grupp kvinnor tränar i gympasal

Hälsan i såväl Sverige som Jönköpings län är god. Kvinnor i Jönköpings län har den högsta självskattade hälsan i Sverige. Men ojämlikheten består och har i vissa fall ökat. Det konstaterar den nationella rapporten Öppna jämförelser folkhälsa från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Regionalt serviceprogram värnar tillgången på livs- och drivmedel på landsbygden

Bussar som åker på en landsväg

Närhet till livsmedelsbutiker och tankställen är viktiga exempel på service på landsbygden. Det regionala serviceprogrammet innehåller många aspekter på kommersiell och offentlig service. Målsättningen att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av Jönköpings län, även på landsbygden och mindre orter.

Pressmeddelande: Sara-Lovise Ewertson får Paul Petersons konststipendium 2019

Sara-Lovise Ewertson, konststuderande från Jönköpings län, får ta emot 2019 års stipendium på 50 000 kronor från Paul Petersons stiftelse, en stiftelse som Region Jönköpings län förvaltar. Den 25 februari, på Paul Petersons födelsedag, delas stipendiet ut.

Utvecklingsarbetet av cancervården går in i ”andra halvlek”

Fyra personer samtalar på en scen

Standardiserade vårdförlopp är nationellt infört för 31 cancerdiagnoser. Nu handlar det om att trimma processerna för att klara behandling inom utlovad tid och att utveckla processen efter start av behandling. Fyra cancerprocesser med SVF-förlopp blir under 2019 pilotprocesser i detta arbete som sjukvården gör med patientmedverkan. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en sammanhållen rehabilitering.

Alla får plats-veckan i Aneby får folkhälsopriset 2018

Gruppbild på fullmäktiges scen

En sensommarvecka varje år blir Fredstorget i Aneby samlingspunkten för musik, dans, föreläsningar, mat från olika länder och inte minst mänskliga möten – mellan olika kulturer, över generationsgränser och grannar emellan. Detta gör organisationsgruppen för Alla får plats-veckan till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018, som delades ut av regionfullmäktige tisdag 5 februari 2019.

Pressinbjudan: Jönköpings län ska bli ledande inom e-handel och logistik

Region Jönköpings län har dragit igång ett treårigt projekt, e-merge, där Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik. I takt med att köpbeteenden ändras alltmer mot onlinehandel, behöver företagen förändra sina varuflöden, sin försäljning och hur de tar betalt. Onsdag 6 februari arrangeras kick-off och nätverksträff.

Fortsatt utveckling inom Smålands Musik och Teater

De interna problemen inom Smålands Musik och Teater bottnar i en historisk konflikt, men det finns förutsättningar för utveckling och förändring. Det visar den delrapport som framställts av en extern organisationskonsult som en del i arbetet med kommunikationen inom verksamheten.

Riktade hälsosamtal förlänger liv

En kvinna iklädd vit vårdrock ler mot en annan kvinna som hon har ett samtal med.

Hälsosamtal kan bidra till att minska förtida död enligt en långtidsstudie av Hans Lingfors och Lars-Göran Persson, läkare och forskare inom Region Jönköpings län. Idag, den 30 januari 2019, presenteras studien i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

En av landets bästa verksamheter och ekonomi i balans 2018

När 2018 summeras kan invånarna i Jönköpings län glädja sig åt ännu ett år med en av landets bästa verksamheter inom hälso- och sjukvården. När Sveriges mellanstora sjukhus rankas är Värnamo sjukhus nummer ett, Höglandssjukhuset Eksjö nummer två och Länssjukhuset Ryhov nummer sju. På alla tre sjukhus sker stora investeringar för att fortsätta att möta framtidens behov. Även länets vårdcentraler har i mätningar mycket högt förtroende hos invånarna.

Unikt avtal ger fördjupat samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

En sjuksköterska behandlar en patient i en säng

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har länge samarbetat inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Nu fördjupas det samarbetet ytterligare genom ett unikt avtal tillsammans med Linköpings universitet, med målet att universitetssjukvården till 2025 ska bli nationellt ledande inom forskning, utbildning och utveckling.

Magnetstimulering effektiv behandling mot depression

En läkare demonstrerar magnetspolebehandling

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset var pionjär när den för 18 år sedan började med magnetstimulering som behandlingsform mot depression. I dag växer intresset starkt nationellt för denna behandlingsform, rTMS, och kliniken var värd för årets nationella träff inom Svenskt Nätverk för Hjärnstimulering.

Satsning på lärcaféer och självhjälpsgrupper för att skapa trygghet i vardagen

En grupp människor sitter vid ett bord och pratar

Lärcaféer och självhjälpsgrupper, där personer med liknande erfarenhet träffas för att få mer kunskap och insikt om sin sjukdom/livssituation och ge och få stöd av varandra, har stor betydelse. Därför föreslås nu en utökad satsning i hela Jönköpings län som en integrerad del av vården.

Taiwans hälsominister studerade självdialys i Jönköping

En grupp från Taiwan besöker en patient vid självdialysen.

Självdialysverksamheten på Länssjukhuset Ryhov har fått många priser, internationell uppmärksamhet och långväga studiebesök. Måndag 28 januari kom biträdande hälsominister Chi-Kung Ho från Taiwan tillsammans med medarbetare för att hämta inspiration för utvecklingen av dialysvården i Taiwan.

Stolt firande av länets sjukhus

Många medarbetare var med vid prisceremonin i aulan på Värnamo sjukhus.

Personal från hela Värnamo sjukhus strömmade idag på morgonen in i aulan där det bjöds på bubbel och tårta. Under en ceremoni fick företrädare för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län vara med och ta emot priset för bästa mellanstora sjukhus 2018.

Sveriges bästa sjukhus finns i Region Jönköpings län

Värnamo sjukhus kom etta, Höglandssjukhuset två och Länssjukhuset Ryhov sjua när Dagens Medicin gjorde sin årliga jämförelse mellan landets alla sjukhus.

Sveriges bästa mellanstora sjukhus finns i Värnamo. Det visar tidningen Dagens Medicins sjukhusrankning 2018. På andra plats finns Höglandssjukhuset Eksjö, och på sjunde plats Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Nytt biljettsamarbete ger billigare resor mellan länen med buss och tåg

En buss kommer körande på en väg

Genom biljettsamarbetet Sydtaxan 2.0 kan invånare i Jönköpings län och ytterligare fem län köpa biljetter för billigare länsöverskridande resor med buss och tåg. Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö tillstyrker att regionfullmäktige ska teckna detta samverkansavtal med start halvårsskiftet 2019.

Pressinbjudan: Nationellt möte om magnetbehandling mot depression

Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har sedan år 2000 använt magnetstimulering som en av flera behandlingsformer vid depression. Onsdag-torsdag 23-24 januari 2019 samlas experter från hela Sverige inom Svenskt Nätverk för Hjärnstimulering, till årskonferens i Eksjö.

Studieort Jönköping startade för läkarprogrammet vid Linköpings universitet

En person höjer ett ciderglas

Måndag 21 januari 2019 kunde 26 läkarstudenter bänka sig för upprop på studieort Jönköping, deras hemvist från sjätte terminen och resten av utbildningen till färdiga läkare. Efter flera års planering var det dags för Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar att starta som studieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Examen och stipendier på Hälsohögskolan

Fem glada studenter står och visar upp diplom och blommor.

Vid Hälsohögskolans avslutning den 18 januari 2019 delade kommuner och region ut stipendier till avgående studenter.

Vaccination mot rotavirus ger färre svåra sjukdomsfall

En mamma håller sitt spädbarn i famnen med en vårdmedarbetare i bakgrunden.

Sedan 2014 erbjuder Region Jönköpings län vaccin mot rotavirus till spädbarn. Detta för att minska risken för svåra sjukdomstillstånd och sjukhusvård i denna mag- och tarmsjukdom. Vaccinationerna har gett god effekt, visar en uppföljande studie.

Stor satsning på ny röntgenutrustning

Bild på en kvinna som får brösten undersökta i mammograf

Region Jönköpings län planerar för ett stort utbyte av röntgenutrustning de närmaste åren, bland annat ny mammografiteknik. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte torsdag 17 januari förslag på investeringar de närmaste åren på nästan 25 miljoner kronor, inför beslut i regionstyrelsen.

Pressinbjudan 21 januari 2019: Studieort Jönköping startar för läkarprogrammet vid Linköpings universitet

En grupp läkarstudenter står på akutmottagningen

Måndag 21 januari 2019 är det upprop för de första läkarstudenterna vid Linköpings universitet som får Jönköping som studieort från termin sex och resten av sin läkarutbildning. När utbildningen är fullt utbyggd kommer 180 studenter att finnas på studieort Jönköping.

Freja Musikteater nominerad till Scenkonstgalan 2019

En bild från föreställningen Jul hos Fredrik med ett antal ungdomar på en scen

Freja Musikteater och julshowen Jul hos Fredrik är nominerad i kategorin ”Årets brott” till Scenkonstgalan 2019 som hålls på Stora Teatern i Göteborg 18 februari.

Tidiga insatser i förskolan minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet

En kvinna och ett barn gosar med varandra utomhus i vintrig miljö

Med hjälp av frågeformulär till personal och föräldrar kan barn med risk för psykisk ohälsa identifieras redan i förskolan, visar forskning av Berit M Gustafsson, verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Tidiga insatser minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet.

Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

En sjukgymnast undersöker en patients knä i en gymnastiksal.

Den som söker vård för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller behandling som inte ger effekt, har rätt till medicinsk bedömning inom tre kalenderdagar av legitimerad medarbetare på vårdcentral. Så ser den nya vårdgarantin ut som infördes nationellt från 1 januari 2019 för att ge nära vård utifrån patientens behov.

Träningsgrupp startar för patienter med cancersjukdom

En gympagrupp i en träningshall

Fysisk aktivitet i olika former motverkar bland annat trötthet och illamående vid cancerbehandling. Därför startar Region Jönköpings län nu träningsgrupp i Jönköping för patienter med cancersjukdom.

Förbättrad rådgivning och tillgänglighet till långtidsverkande preventivmedel kan förebygga upprepade oönskade graviditeter

En barnmorska i vita vårdkläder sitter på en stol framför teknisk utrustning

– Det är viktigt att kvinnor har tillgång till fri och säker abort, men det ligger också i sjukvårdens ansvar att stärka kvinnors förmåga och möjligheter till att förebygga oönskade graviditeter. Det är viktigt att lyfta att preventivmedel ger kvinnor möjligheter att bestämma när de vill bli gravida, säger Helena Kilander, barnmorska på Höglandssjukhuset i Eksjö, som disputerade på sin forskning i november.

Lokal stiftelse stöttar cancerforskning och patientprojekt

En sjuksköterska står vid en brits där en patient sitter och fyller i ett formulär.

Kan illamåendet vid cellgiftsbehandling mot bröstcancer minska med mer individuell behandling? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprojekt i Region Jönköpings län, finansierat av bland annat den lokala stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping.

Pressmeddelande: Region Jönköpings län bestrider stämningsansökan

Region Jönköpings län kommer att bestrida stämningsansökan som fackförbundet SYMF lämnar in till Arbetsdomstolen med syfte att ogiltigförklara avskedandet av en musiker.

Alla får plats-veckan får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018

En grupp människor står utanför en kyrkolokal

En sensommarvecka varje år blir Fredstorget i Aneby samlingspunkten för musik, dans, föreläsningar, mat från olika länder och inte minst mänskliga möten – mellan olika kulturer, över generationsgränser och grannar emellan. En enorm vinst för folkhälsan konstaterar arrangörerna, som med sin nominering har utsetts till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018.

Rehabiliteringsmedicin spred kunskap i Kina om kvalitetsregister

En man och en kvinna står framför en bildskärm

Utvecklingen inom rehabiliteringsmedicin går fort i Kina. Hur kvalitetsregister kan användas i arbetet berättade ledningen för rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov på en stor konferens på Fujian University of Traditional Chinese Medicine, i Kina.

Spännande teatervår på Spira

Kvinna tittar in i kamera och håller hund i famnen.

Varje säsong presenterar Smålands Musik & Teater i Kulturhuset Spira ett brett utbud av scenkonst i form av musikaler, konserter, teater och dansföreställningar - för alla åldrar. Under våren väntar såväl Strindbergs mest älskade pjäs som dansk ångest bearbetad från filmduken.

Energikontoret beviljas nytt, stort transport-projekt

Bild på en lastbil

Under hösten ansökte Energikontor Norra Småland om ett projekt inom hållbara transporter för drygt 19 miljoner kronor. I torsdags kom beslutet från Tillväxtverket – projektet FASTR beviljas.

Etiopisk ledning fick inblick i Region Jönköpings län

Gruppbild på en delegation från Etiopen som mötte region Jönköpings läns ledning.

Oromia är med sina 42 miljoner invånare den största av nio regioner i Etiopien, och har sedan många år har samarbete med den svenska biståndsorganisationen Human Bridge för att utveckla bland annat hälso- och sjukvård och utbildningsverksamhet. Under ett Sverigebesök fick ledningen för Oromia bland annat en inblick i hur Region Jönköpings län arbetar med olika utvecklingsfrågor.

Industrin får hjälp till rätt lösningar för automation

En man står på en scen och pratar

Tekniska lösningar för automation och robotar utvecklas snabbt inom tillverkningsindustrin. För företagen är det viktigt att få hjälp med rätt teknikval. Det hjälper Automation Smålands årliga konferens till med, i år med drygt 140 deltagare som samlades på Axelent Arena i Hillerstorp.

Länspolitiker tar strid för höghastighetsjärnväg

I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vill regionstyrelsens ordförande och fem kommunstyrelseordförande från Jönköpings län ha en diskussion om Trafikverkets nya hållning i satsningen på höghastighetsjärnväg.

Pressmeddelande: Rapport om synpunkter på vården av psykisk ohälsa

Många med psykisk ohälsa som varit i kontakt med vården har synpunkter på bemötandet. Det visar en uppföljning av den stora undersökning av invånarnas psykiska hälsa som gjordes i sydöstra sjukvårdsregionen. Många tycker också att det saknas resurser i vården.

Erfarenheter som patienter och närstående samlas i ”Levande bibliotek”

Gruppbild på sex personer runt ett bord

Den som har erfarenhet som patient eller närstående kan ha mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård. Därför är medlemmarna i Levande bibliotek en resurs och en verksamhet som nu sprider sig i landet.

Reportage: Stora Segerstad – naturbruk på frammarsch

En lärare klipper klövarna på ett får som hon håller fast mellan knäna. Fåret tittar in i kameran. Två studenter tittar på.

Maria Lust har varit lärare i 25 år. Ändå hade hon aldrig tidigare varit med om en så känslomässig skolavslutning som i våras på Stora Segerstads naturbruksgymnasium.

Nyinvigning av meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus

En kvinna tänder ett ljus och sätter ner i en stor behållare med ett stort ljus i mitten. I bakgrunden spå väggen hänger ett ljuskonstverk i rund form.

Onsdagen den 5 december 2018 inviger Region Jönköpings län det nyrenoverade meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus.

Pressmeddelande: Majoritetsstyre i Region Jönköpings län

Sex politiker: Martin Nedergaard-Hansen, Bevara Akutsjukhusen, Jimmy Ekström, Liberalerna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Mia Frisk, Kristdemokraterna, Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna och Rune Backlund, Centerpartiet står runt runda träbord på en presskonferens.

Under den kommande mandatperioden kommer Region Jönköpings län politiskt att styras av en koalition där Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna, och Miljöpartiet ingår.

Pressmeddelande: Gemensam strategi för att utveckla vården

Samverkansnämnden inom Sydöstra sjukvårdsregionen antog på fredagen 30 november 2018 en strategi för att utveckla vården i samverkan med näringslivet.

Öppet hus i Länssjukhuset Ryhovs nya lokaler

En man står i skyddskläder och hjälm på byggarbetsplatsen och slår ut med armarna

Två nya stora byggnader håller på att ta form vid Länssjukhuset Ryhov. Fredag 7 december 2018, på årsdagen av första spadtaget, är medarbetare och allmänhet välkomna på Öppet hus för att få en bild av de nya lokalerna och framför allt höra mer om hur nya och moderna sjukvårdslokaler ska användas.

Lena är stödperson vid psykiatrisk tvångsvård

Två kvinnor står och håller om varandra

Inom en rad verksamheter finns det frivilligarbetare som på olika sätt är ett stöd och hjälper människor i en utsatt situation. En kväll i november var det dags för erfarenhetscafé för att lyfta fram goda exempel och beskriva de utmaningar som finns i de olika uppdragen.

Positivt hiv-besked i dag är inte lika med dödsdom

Läkare i läkarkläder sitter på brits i undersökningsrum och tittar in i kameran.

För 30 år sedan var beskedet om att någon bar på hiv-viruset lika med en dödsdom. Men sedan dess har mycket hänt.

Pressinbjudan: Nytt styre för Region Jönköpings län presenteras

En stark majoritet för att skapa stabilitet, ta ansvar för regionens bästa och skapa förutsättningar för en positiv utveckling.

Pressinbjudan: Demokratisoppa med EU-parlamentariker Cecilia Wikström

Porträttbild av en kvinna med långt hår och örhängen

Våren 2019 är det val till EU-parlamentet. Europa står inför många utmaningar där asylpolitik, klimatinsatser, dataskydd och kampen mot terrorism är några av de frågor som huvudsakligen avgörs i EU. Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L) berättar på fredagens Demokratisoppa om hur svenska röster kan påverka beslut i EU och hur vi i Sverige påverkas av EU:s beslut i vardagen.

Pressmeddelande: Mullsjö vårdcentral flyttar till tillfälliga lokaler

I Mullsjö hyr Vårdcentralerna Bra liv in sig i kommunens lokaler för sin verksamhet. Mullsjö kommun har sedan tidigare planerat för ombyggnation av Mullsjö vårdcentral under 2019 på grund av problem med mögel i lokalerna. Men då problemen på några veckor snabbt blivit värre än tidigare har Mullsjö kommun och Mullsjö vårdcentral i samverkan beslutat om omedelbar flytt av verksamheten.

SKL: Imponerande förbättringsarbete för kvinnors hälsa

En grupp på nio personer står tillsammans och tittar in i kameran

Med hjälp av riktade statsbidrag pågår ett nationellt arbete för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Tisdag 20 november fick kvinnohälsovården i Region Jönköpings län presentera sin process och ha en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting.

Torbjörn gjorde film om vännens kamp för att segla igen

En man och en kvinna står i en mörk biosalong med vinjettbilden till filmen Kapten Anders bakom sig.

1999 förändrades livet totalt för Köpenhamnsbon och seglaren Anders Lehman, som förlamades från halsen och nedåt efter en olycka. Hans stora mål blev att konstruera en segelbåt möjlig att segla själv. Den långa processen följdes av vännen och släktingen, journalisten Torbjörn Berlstedt i Jönköping. Nu har filmen om Kapten Anders haft premiärvisning, arrangerad av Region Jönköpings län.

Psykiatrivecka: Lina föreläste om det breda spektrumet inom autism

En kvinna sitter på ett skrivbord på scenen i en aula

Redan som liten kände sig Lina Liman i Linköping annorlunda. Som vuxen och efter många års kontakt med den psykiatriska vården för bland annat depression, ångest och ätstörningar, fick hon diagnosen autism. Inför en fullsatt sjukhusaula berättade hon under Höglandets psykiatrivecka om sin stora erfarenhet och vad det kan innebära att ha autism.

Patienter positiva till nätjournal på 1177

Man och pojke står framför bärbar dator och tittar på skärmen.

Intresset för att ta del av sin journal via nätet ökar. Varje dag loggar i genomsnitt 3000 invånare i Jönköpings län in på 1177.se för att ta del av sin journal och de tjänster som erbjuds.

Kirurger diskuterade fallbeskrivningar i bakjourskurs

En man står och föreläser för en grupp människor i ett stort rum

En stor del av kirurgiska åtgärder sker i form av akuta bedömningar och operationer. För den subspecialiserade kirurgin handlar det om att klara det breda bakjoursuppdraget. Därför träffas kirurger i Sydöstra sjukvårdsregionen regelbundet för att genom fallbeskrivningar bredda sin kompetens i både bedömning och operation på jourtid.

Antibiotika räddar liv – men ska användas på rätt sätt

En kvinna och en man sitter vid ett fikabord

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 12–18 november 2018 sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. I Jönköpings län pågår sedan länge ett systematiskt arbete för att minska antibiotikaanvändningen.

Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom

Ortopeden Bengt visar upp en modell av en höft

Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar drygt 50 barn i Sverige per år, med begränsad rörlighet som följd. Bengt Herngren, kirurg och ortoped på Länssjukhuset Ryhov, visar i sin forskning hur viktigt det är att diagnos och behandling sker tidigt för att återfå full rörlighet i höften.

Pressmeddelande: Patienternas syn på psykiatrivården

Patienterna har överlag en positiv uppfattning om psykiatriska vården i Region Jönköpings län. Nästan 1700 patienter inom olika delar av psykiatrin i Region Jönköpings län har gett sin syn på den vård de fått i Nationell Patientenkät.

Region Jönköpings län erbjuder 70-åringar vaccinationspaket

En vaccinationsspruta sticks in i huden.

Under 2019 planerar Region Jönköpings län att som första region/landsting i Sverige införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar. Förutom dagens vaccinering mot influensa och pneumokocker ingår bältros samt difteri, stelkramp och kikhosta, för att ge äldre invånare ett bra skydd mot allvarliga och påfrestande sjukdomar.

Nominera till folkhälsopriset 2018!

Kvinna tränar i maskin på ett gym.

Nu är det dags att nominera till 2018 års vinnare av folkhälsopriset!

Kulturgatan i Bodafors är årets kulturstipendiat

Två män och två kvinnor sitter i en soffa.

Kulturgatan i Bodafors är en adress att lägga på minnet. Här finns nämligen samlingspunkten för alla med intresse för design, hantverk och industrihistoria. Tack vare Region Jönköpings läns kulturstipendium 2018 kan nu detta besöksmål utvecklas ytterligare.

Pressinbjudan 12-16 november 2018: Välkomna till psykiatriveckan på höglandet

”Att leva livet” är temat för årets psykiatrivecka på höglandet som anordnas för tolfte gången. Ett 20-tal föreläsare bjuder på ett brett spektra av kunskap om psykiatriska sjukdomar.¨ Medierna hälsas välkomna att lyssna till föreläsningar och intervjua föreläsare.

Pressmeddelande 5 november 2018: Budgetärendet inklusive skattesats lyfts från fullmäktiges dagordning

Regionfullmäktiges ålderspresident har idag tillsammans med regionens gruppledare tagit beslut om att budgetärendet inklusive skattesats lyfts ut från fullmäktiges dagordning den 6-7 november. Ärendet kommer istället att behandlas vid ett extrainsatt sammanträde den 27 november. Till följd av detta kommer dag två, den 7 november, att ställas in.

Pressinbjudan 6 november 2018: Utdelning av årets kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings läns kulturstipendium delas i år ut till Kulturgatan Bodafors och Petra Hultman och Karolina Brobeck är årets arbetsstipendiater.

Närakut Jönköping öppnade i nya lokaler

Fyra personer står i dörren till nya närakuten i Jönköping.

Torsdag 1 november 2018 infördes begreppet närakut för primärvårdens akuta verksamhet, vilket även innebar att primärvårdens jourverksamhet i Jönköping, Eksjö och Värnamo bytte namn till närakut. För Närakut Jönköping innebar det start i nya lokaler i ortopedmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

Pressinbjudan måndag 5 november 2018: Vaccinationskampanjen inleds med att radioprofilen Karin Malmsten vaccineras

Radioprofilen Karin Malmsten vill fortsätta sitt friska pensionärsliv och vaccineras nu i samband med att kampanjen för vaccination mot influensa inleds.

Pressinbjudan: Primärvårdens närakut i Jönköping öppnar 1 november i nya lokaler

Från 1 november 2018 införs begreppet närakut för primärvårdens akuta verksamhet, vilket även innebär att primärvårdens jourverksamhet i Jönköping, Eksjö och Värnamo byter namn till närakut. Närakut Jönköping öppnar samtidigt i nya lokaler i ortopedmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

”En bra utemiljö kan ge lugn, trygghet och livsvilja”

Anna Bengtsson står vid ett grönskande träd och tittar in i kameran

Naturmiljön har stor betydelse för vår hälsa. I ett flerårigt forskningsprojekt har regionfastigheter, Region Jönköpings län, samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Lund, för att använda den kunskapen när nya utemiljöer skapas. Nu planeras en fortsättning med forskning på hälsoeffekterna.

Jessica överlevde bröstcancer - lyssna på hennes berättelse

Jessica Lago Pihl tittar in i kameran och ler i solen

Hösten 2016 upptäckte Jessica Lago Pihl en knöl i bröstet. Det var i oktober och Rosa bandet-kampanjen var i full gång när Jessica satt i väntrummet till vårdcentralen i Tranås.

Vårdcentralens närakut ger snabb hjälp

En läkare undersöker en patient

Den som drabbas av akut, men inte livshotande, sjukdom eller skada ska söka vård på närakuten. På dagtid finns närakut på varje vårdcentral. Kvällar och helger driver vårdcentralerna gemensamma närakuter i anslutning till länets tre sjukhus, bemannad med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer från länets vårdcentraler.

Pressinbjudan 30 oktober 2018: Hjärtats Hus öppnar i Eksjö

Hjärtats Hus, samlingspunkten för personer som har eller har haft cancersjukdom, närstående och vänner, har funnits i Jönköping sedan februari 2016. Nu är det dags att starta motsvarande verksamhet i Eksjö, med första träff 30 oktober.

Psykiatrivecka på Höglandet: ”Att leva livet”

En stor grupp människor viftar med händerna med sockor på händerna

Måndag 12 november startar årets psykiatrivecka på Höglandet – för tolfte gången! På temat ”Att leva livet” bjuder drygt 20 föreläsare från både professionen och personer med egenerfarenhet och närståendeperspektiv på ett brett spektra av kunskap om psykisk ohälsa.

Tandvårdsutredare besökte Tranås och Nässjö

Veronica Palm står i en korridor i en skola.

Veronica Palm, som leder statens utredning om jämlik tandvård besökte onsdagen den 24 oktober 2018 Junkaremålsskolan i Tranås och Åkersborgs äldreboende i Nässjö.

Pressinbjudan 24 oktober 2018: Statens utredning om Jämlik tandvård träffar Folktandvården i Jönköpings län

Den 24 oktober 2018 träffar Veronica Palm, som på regeringens uppdrag leder den statliga utredningen om en jämlik tandvård, verksamheter i Folktandvården, Region Jönköpings län.

Andra delårsrapporten 2018: Utvecklingen av jämlik vård och övergång till mer öppenvård och primärvård fortsätter

Region Jönköpings län fortsätter sitt arbete att utveckla en jämlik vård och förflyttningen från specialiserad vård och slutenvård till mer öppenvård och primärvård. Arbetet pågår också med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i syfte att öka länets attraktivitet och tillväxt. Detta beskrivs i årets andra delårsrapport som behandlades av regionstyrelsen tisdag 23 oktober 2018.

”Vi har nolltolerans mot våld och kränkningar”

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör och Per-Ola Nilsson, verksamhetschef Smålands Musik & Teater, berättar om utvecklingsarbetet på Smålands Musik & Teater.

Information med anledning av personalärende på Smålands Musik och Teater

Med anledning av personalärendet inom Smålands Musik och teater, Region Jönköpings län, vill vi klargöra vår hållning i frågan, eftersom den väckt frågor i den offentliga debatten.

Hela världen kommer till stan

En leende tjej står längst fram mitt i en dansrörelse. Bakgrunden är suddig men visar leende dansare.

För första gången på 19 får Jönköping besök av Up with People. 100 unga personer från hela världen kommer till stan för att bo hemma hos folk, volontärarbeta och sätta upp sin musikal på Spira.

1177 slår besöksrekord på webben

Hand håller i mobiltelefon framför vit bakgrund

Under året har antalet besök på webbplatsen 1177.se ökat i hela Sverige och nådde över tio miljoner besök i september. Länets invånare står för drygt 2,7 procent av besöken.

Pressmeddelande: Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Kulturgatan i Bodafors får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2018 och Petra Hultman, konstnär samt Karolina Brobeck, konstnär och keramiker får årets arbetsstipendium.

Region Jönköpings län i topp i miljöarbetet

porträtt av Maria

Region Jönköpings län placerar sig i toppen med sitt miljöarbete när Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, torsdag 18 oktober 2018 presenterar årets Öppna jämförelser miljö inom sex områden. Energieffektiviseringen är störst i Sverige, medan andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken behöver öka.

Pressmeddelande 16 oktober 2018: Mer jämlik vård för akut sjuka barn

Idag, den 16 oktober 2018, beslutade nämnden för folkhälsa och sjukvård att barn som söker kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i Eksjö och Värnamo och som planeras att vårdas mer än 48 timmar på sjukhus, ska förflyttas direkt till barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Regeringens vårdutredare följde simulering av vårdplanering i Region Jönköpings län

En grupp människor som representerar olika yrkesgrupper, sitter i en soffgrupp och diskuterar tillsammans med en man som kommit hem från sjukhus.

Svensk hälso- och sjukvård behöver reformeras, med fokus på en vård som är nära invånarna. Anna Nergårdh har regeringens uppdrag att ta fram förslag till detta. Tisdag 16 oktober 2018 besökte hon Region Jönköpings län, för att diskutera utvecklingen av hälso- och sjukvården och för att följa hur vårdplaneringsmöte kan tränas.

Ny vårdform: Självvald inläggning för patienter med självskadebeteende

Två personer med ryggen mot kameran i utemiljö

Vuxenpsykiatrin i Region Jönköpings län har infört en ny vårdform som innebär att patienter med självskadebeteende har möjlighet till självvald inläggning. De stora vinsterna är ökad trygghet och livskvalitet samt att patienten blir mer delaktig i sin egen vård.

Pressmeddelande 15 oktober 2018: En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd

Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. 2019 års budget utgår från att stärka länets tillväxt och utveckling samt från individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sin hälsa. Region Jönköpings län ska bidra med förutsättningar som gör detta möjligt.

Pressinbjudan 15 oktober 2018: Politiska ledningen presenterar förslag till budget och flerårsplan

Den politiska alliansen i Region Jönköpings län presenterar förslag till budget och flerårsplan.

Ny teknik ger effektivare matlagning på Höglandssjukhuset

Två män i vita rockar håller upp pastöriserade matförpackningar

Genom pastörisering blir matlagningen i produktionsköket på Höglandssjukhuset effektivare, mindre stressig och med minskat svinn. Dessutom får maten längre hållbarhet med bibehållet näringsvärde.

Förlossningsvården utvecklas tillsammans med BB-marschen

Fyra kvinnor sitter vid ett bord och diskuterar

I juni uppvaktade de kvinnohälsovården i Region Jönköpings län med sitt övergripande mål om en trygg och jämlik förlossningsvård och tydligare patientperspektiv. Nu har BB-marschen i Jönköping bildat patientförening och etablerat samarbete med vården i olika utvecklingsfrågor.

Läkarstudenter fick introduktionsdag i Jönköpings län

Läkarstudenter möter en manlig läkare i vit rock i en dörr på klinisk fysiologi

– Ni är hjärtbakjourer som får in en 47-åring man med hjärtinfarkt. Vad gör ni? frågar hjärtläkaren och universitetslektorn Jan-Erik Karlsson och håller upp ett EKG. Inför starten av studieort Jönköping fick den första gruppen läkarstudenter en introduktionsdag i Jönköpings län med rundvandring i sjukvården.

Ledarkonferens: Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger

Två killar och två tjejer står på scen och tittar in i kameran

Hur ska du göra för att utveckla och behålla kompetensen i din organisation? Det var en av de övergripande frågorna när ledare från både offentlig och privat verksamhet och studenter samlades till ledarkonferens på Kulturhuset Spira 8 oktober 2018.

Med öga för forskning

Tomas Bro står framför en syntesttavla med bokstäver och håller samtidigt upp en innebandyboll och ett stort öga i plast.

Tomas Bro bläddrar mellan sina olika studier som han samlat i en svart tidningssamlare i plast. Han har studerat allt mellan svenska läkare i krig och ögonskador orsakade av innebandybollar.

Jönköpingsläkare har arbetat tillsammans med fredspristagaren Denis Mukwege

Årets fredspristagare, kirurgen och gynekologen Denis Mukwege, har starka band till Sverige. Roland Boij, förlossningsöverläkare på Länssjukhuset Ryhov, har arbetat i Kongo i flera omgångar, bland annat i tre perioder hos doktor Mukwege vid Panzisjukhuset i östra Kongo.

Ledarkonferens: Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger

Två kvinnor står utomhus och tittar in i kameran

Hur hittar du som chef nya unga talanger? Hur gör du för att utveckla och behålla kompetensen i din organisation? Det är några av frågorna som får svar när Centrum för ledarskap i Småland arrangerar ledarkonferens i Jönköping 8 oktober 2018.

Jönköpingsläkare får forskningsanslag från Psoriasisförbundet

Oliver Seifert, överläkare och universitetslektor i Region Jönköpings län, får 400 000 kronor i forskningsanslag när Psoriasisförbundet delar ut totalt 4,65 miljoner kronor till svenska forskare inom psoriasis.

Forskarfredag spred kunskap om forskningen i Jönköpings län

Tyra, 8 år, testar att programmera rymdrobotar

I Jönköpings län pågår det forskning inom många olika områden. Den 28 september var det dags för Forskarfredag i Sverige, och ett 30-tal forskare i Jönköpings län berättade om sina arbeten, i skolklasser, på café och på After work.

Bättre tillväxt med jämställdhet och mångfald

Tre kvinnor ler mot kameran, en har blont hår och blå skjorta två har vita hijabs och svarta jackor.

För att Jönköpings län ska kunna möta framtidens utmaningar, måste allas kompetens tas tillvara. Människor i vårt län ska kunna utvecklas och göra karriär utan att begränsas av kön, bakgrund, ålder eller annat. Goda exempel på jämställd tillväxt och mångfald presenterades på konferensen som avslutade projektet Jämställd regional tillväxt.

Konferens om konstkritikens roll i samhället

Den 29-30 november 2018 bjuder Nya Småland in till konferensen ”Punctum Ceasura – konstkritik i en ny offentlighet” i Tranås. Med föreläsningar, workshops och samtal kommer konstkritikens förmåga att verka bortom ekonomiska tryck och de krav som centraliseringens mekanismer föder att diskuteras. Vilka är likheterna mellan konstkritik och pedagogik, eller mellan konstkritik och offentlig konst?

Tenhults naturbruksgymnasium får miljöpris

Två personer tittar in i kameran

Tenhults naturbruksgymnasium tilldelas Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning för sitt arbete för ökad kompetens och miljöförbättrande åtgärder som genomsyrar hela verksamheten.

Regional konferens kring förnybar energi och energieffektivisering: Anmäl dig till Plusenergiforum!

Illustrationsbild där en man föreläser från en scen

Torsdag 18 oktober 2018 arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av Plusenergiforum, i år på Elmia i Jönköping. Det blir ett fullmatat och intressant program med fokus på forskning, nyheter och goda exempel kring hållbara transporter, hållbart resande samt energismarta företag och byggnader.

Tolkcentralen firade 50 år

Gruppbild på representanter från tolkcentralen som står runt ett bord

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet. Måndagen den 24 september 2018 var det dags att fira de första 50 åren.

Möt en forskare på fredag!

En kille bygger torn med kappla-klossar

Den 28 september 2018 är det dags för ForskarFredag. Under hela dagen sker det spännande saker om forskning och alla aktiviteter är gratis att besöka.

Ny nuklearmedicinsk enhet för avancerad bilddiagnostik invigd

Invigningsbild

Tidigare har patienter fått åka till Linköping för avancerad röntgenundersökning vid bland annat misstänkt cancersjukdom. Nu kan den nya nuklearmedicinska enheten på Länssjukhuset Ryhov genomföra dessa undersökningar som har stor betydelse såväl innan, som under och efter en behandling.

Hela Människan får Klimatpriset 2018 – hedersomnämnande till regionfastigheter

Gruppbild på fem personer

Hela Människan och deras satsning på diakonalt livsmedelsansvar får Klimatpriset i Jönköpings län 2018. Region Jönköpings läns stora satsning på solceller och klimatåtgärder på Ryhovsområdet, får hedersomnämnande när årets Klimatvecka avslutades på Kulturhuset Spira onsdag 19 september 2018.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård gjorde studiebesök på Höglandssjukhuset

FS ledamöter står på byggarbetsplatsen.

Steg för steg växer Höglandssjukhusets hus 37 upp, med ny huvudentré, operations- och intensivvårdsklinik, och mycket mer. Nämnden för folkhälsa och sjukvård gjorde tisdag 18 september en rundvandring i de moderna och flexibla lokaler som är inflyttningsklara om drygt ett år.

Det kliniska kunskapsstödet Fakta blir nationellt

Två personer tittar in i kameran

Det ska vara lätt att göra rätt – från början. Det är grundtanken med det kliniska kunskapsstödet Fakta. Det fyller nu 20 år i Region Jönköpings län och blev 1 september 2018 ett nationellt kunskapsstöd med målet att varje patient ska få bästa möjliga och jämlika vård.

Traineeutbildning ledde till chefsjobb i primärvården

Porträtt av Caroline

Vårdcentralerna Bra Liv genomförde 2017/2018 ett chefstraineeprogram för att ge en grupp medarbetare inblick i vad en chefsroll innebär. För distriktsläkare Adam Radzinski i Eksjö och för rehabkoordinator Caroline Grahn i Värnamo har det nu lett till tjänster som verksamhetschefer.

Pressmeddelande:Fond satsar på skogsmaskinförarutbildning för yrkesbytare

Skogsmaskinförare i arbete

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen satsar tillsammans med Stora Segerstad naturbrukscentrum på en ny utbildning för vuxna. Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinförare men som saknar utbildning och yrkeserfarenhet inom området.

Fortsatt gott betyg till länets sjukhusvård

Anonym bild på när läkare tar blodtryck.

Helhetsintrycket av sjukhusvården i Region Jönköpings län är gott bland vårdtagarna. Fler än nio av tio patienter är nöjda. Det visar årets Nationell Patientenkät som är Sveriges största mätning av hur patienter beskriver sin kontakt med vården.

Pressmeddelande: Forskning om stöd till placerade barn och deras föräldrar

En vuxenhand och en barnhand som möts

Kommunerna i Jönköpings län ska tillsammans med Göteborgsregionen undersöka hur stöd till placerade barn och deras föräldrar kan bli bättre. Under tre år involveras socialarbetare, föräldrar och forskare i ett nytt forskningsprojekt som precis beviljats 4,9 miljoner från forskningsrådet Forte.

Höglandssjukhuset i topp i AT-rankning

Bilder på ben i en sjukhuskorridor

Höglandssjukhuset i Eksjö är bästa psykiatriort för AT-läkare. Höglandssjukhuset har också klättrat till nionde plats som bästa sjukhus totalt sett. Det visar Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLFs , ranking över bästa AT-sjukhus.

Länets tre jourcentraler byter namn till närakut

1 november 2018 byter länets tre jourcentraler namn till närakut. På vardagar, dagtid, finns närakuten på alla länets vårdcentraler, på kvällar och helger finns närakuten i Värnamo och Eksjö vid de nuvarande jourcentralerna och i Jönköping i nya lokaler på Ryhovsområdet.

Pressmeddelande: Miljonsatsningar på vården – så ska pengarna användas

De riktade statsbidragen på totalt 140 miljoner kommer att användas till en rad olika områden inom vården i Region Jönköpings län. Bland annat ska öppettiderna i primärvården utökas och det ska bli stärkt personaltäthet inom förlossningsvården.

Välkommen till klimatveckan 12-19 september!

Foto på grönt fält. På fotot står texten Länets största vecka inom energi-, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Klimatveckan 12-19 september 2018. #klimatveckan #solmatchen klimatradet.se

12–19 september arrangeras klimatveckan – en av länets största händelser inom klimatarbete. Veckan kommer att fyllas med massor av aktiviteter och inspiration!

Konferens: Digitalisering behövs för att klara framtidens utmaningar

Två personer på scen

Region Jönköpings län bjöd onsdag 29 augusti 2018 in till en dag med temat digitalisering för att ge den breda bilden av digitaliseringen på många nivåer. Runt 400 deltagare samlades på Elmia för att lyssna på bland annat IT-professor Bo Dahlbom, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Smart City-experten Christian Wictorin samt Fredrik Reinfeldt.

Konferens: Så når vi jämställd regional tillväxt

Två personer går igenom en instruktion

Människor ska kunna arbeta, utvecklas och göra karriär utan att begränsas av kön, bakgrund, ålder eller funktionsnedsättning. Men hur når vi dit? Det är frågorna som konferensen Jämställd regional tillväxt den 26 september i Jönköping ska ge mer kunskap om.

Vi är till för alla

Kristina Athlei, utvecklingsdirektör, och Agneta Jansmyr, regiondirektör, bar banderollen med orden "Vi är till för alla" med stolthet.

Lördagen den 25 augusti gick Region Jönköpings län i Prideparaden i Jönköping under banderollen ”Vi är till för alla”.

Patienter och närstående får utbildning om psykossjukdom

Fyra kvinnor på gruppbild

Hur är det att leva med psykossjukdom? Vad kan göra vardagen lättare? Hur fungerar olika läkemedel? Det är några av de frågor som tas upp när psykosvården i Jönköping i september startar en utbildning för patienter och närstående.

Välkommen till regionfullmäktige 28 augusti 2018!

Tisdag 28 augusti 2018 möts politikerna i regionfullmäktige i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping, för att bland annat diskutera motioner och frågor från ledamöter, och behandla ärenden som regional transportplan och granskning av IT-säkerhet.

Region Jönköpings län i framkant kring vårdpersonalens rättigheter

En person ligger på en sjuksäng. En annan person lyfter upp hennes ben.

Två år efter att Region Jönköpings län som första landsting/region i landet införde etiska riktlinjer mot kränkningar av vårdpersonal är behovet av kunskap fortsatt stort.

Jönköpings pridevecka med parad, teater och allvar

Sju personer i regnbågsfärgade kläder.

Region Jönköpings län är självklart med när prideveckan 2018 drar igång, måndag 20 augusti med invigning på Kulturhuset Spira, med tal av bland andra Agneta Jansmyr. Under prideveckan blir det också föreläsningar om den trånga heteronormen, möjlighet att göra hiv-test med snabbsvar och, förstås, parad.

Pressmeddelande 16 augusti: Region Jönköpings län minskar klimatavtrycken

Region Jönköpings län har genom att aktivt minska innehaven i aktier och räntor med placeringar i fossila bränslen nu cirka 90 procent lägre klimatavtryck än jämförelseindex på marknaden.

5800 sprang Blodomloppet i Jönköping för att uppmärksamma blodgivning

Många löpare startar i blodomloppet

Omkring 5 800 deltagare gav sig tisdagskvällen 14 augusti ut på Blodomloppet i Jönköping. Deltagarna sprang eller gick den 5 eller 10 kilometer långa sträckan för att manifestera betydelsen av blodgivning, arrangerat av Hovslätt IK i samarbete med blodcentralerna i Region Jönköpings län.

De guidar utrikesfödda rätt inom den svenska sjukvården

Fyra personer står på rad och ler mot kameran.

Många nyanlända personer som kommer till Sverige saknar kunskap om hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Det kan finnas trösklar att ta sig över i form av språkliga och kulturella skillnader och ibland finns där också en osäkerhet och rädsla när det gäller att be om hjälp. För att underlätta för och hjälpa utrikesfödda, finns inom Region Jönköpings län fyra hälsokommunikatörer anställda.

Digitalisering som stark förändringsfaktor

Grafisk bild på information om Tema Digitalisering

Region Jönköpings län bjuder in till en dag med temat digitalisering den 29 augusti 2018. Bland annat medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Fredrik Reinfeldt.

Klimatåtgärder på sjukhusområdet minskar risken för översvämning

Robert Burman står i en sluttande park

Skyfallet över Jönköping 26 juli 2013 med nästan 70 millimeter regn över bland annat Rosenlund och sjukhusområdet under en och en halv timme, ställde till stora problem för Länssjukhuset Ryhov. I dag har sjukhusområdet klimatsäkrats för att klara kommande intensiva ”100-årsregn” som kan komma när som helst.

En läkande utomhusmiljö i sjukvårdens nya lokaler

Grönytan framför nya sjukhusbyggnaden på Ryhov

En skogsliknande miljö som främjar läkning. En gård som ger möjlighet till rehabträning och en ängsyta med pergola och blommor för avkoppling. Utemiljön kring nya hus D1-D2 på Ryhovsområdet i Jönköping kommer att bli attraktiv för både patienter och medarbetare.

En sömlös rehabilitering – på hemmaplan

Träning i rehabträdgård

Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är experter på komplexa rehabiliteringsbehov för de länsinvånare som drabbas av bland annat hjärnskada, neurologiska sjukdomar eller ryggmärgsskador. När vårdtiden på kliniken är över väntar dagrehabilitering, sömlös för patienter från Jönköpingsområdet, på hemmaplan för patienter från Värnamo och Höglandet.

De får sommarjobba som författare

Fyra personer står på rad

Gymnasieeleverna Ullias Berglund och Joanna Hellström har landat var sitt riktigt drömjobb i sommar. Under tre veckors tid får de betalt för att jobba som författare.

Budgetförslag från nämnden trafik, infrastruktur och miljö: Utvecklad närtrafik för landsbygdens resor

Ett nytt koncept för närtrafik för landsbygdens behov av resor. Ett nytt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och en översiktsplan i samarbete med kommunerna för länets utveckling. Detta är några åtgärder som den politiska majoriteten i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö vill göra i sitt budgetförslag för 2019 med flerårsplan för 2020-2021.

Budgetförslag från folkhälsa och sjukvård: Stor satsning på Nära vård

Väntetid på högst fem minuter till 1177 Vårdguiden på telefon. Kortare insatstider vid ambulanslarm, och en primärvård som står för minst 30 procent av den totala hälso- och sjukvården. Detta är några av de satsningar inom Nära vård som den politiska majoriteten i nämnden för folkhälsa och sjukvård vill göra i sitt budgetförslag för 2019 med flerårsplan för 2020-2021.

Maktlistan 2018: Kunskapsstyrning ett begrepp i fokus

Vilka är svensk hälso- och sjukvårds mest inflytelserika personer? När tidningen Dagens Medicin för 23:e året publicerar sin lista över 100 makthavare finns ännu en gång hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, utvecklingsdirektör Göran Henriks och regiondirektör Agneta Jansmyr i Region Jönköpings län med. För Mats Bojestig innebär det en rejäl klättring till 20:e plats.

Region Jönköpings län utvecklar bråck- och bukväggskirurgi

Två personer tittar in i kameran

Bråck- och bukväggsoperationer är en stor volym inom den kirurgiska vården. De senaste åren har kirurger på Höglandssjukhuset utvecklat en stor kompetens inom detta område med hjälp av en av Sveriges främsta experter, och kan nu ta emot patienter från hela Jönköpings län och andra delar av Sverige.

Många viktiga framtidsfrågor i Almedalen

Bild över Almedalen Gotland.

I år firar Sveriges största demokratiska mötesplats 50 år. När den öppnar på söndag 1 juli 2017 lyfts många av Sveriges och länets framtidsfrågor i seminarier och på mötesplatser runt om i Visby. Förtroendevalda och medarbetare från Region Jönköpings län finns på plats för att delta i diskussioner, skapa nätverk och hämta hem kunskap och erfarenheter.

Flera vårdverksamheter föreslås få renoverade lokaler

Ny sängtvätt till Höglandssjukhuset, nya mottagningslokaler för örn- näs och hals, samt ombyggnation av infektionskliniken. Det är några av de satsningar som regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte vid sitt sammanträde 25 juni, inför beslut i regionstyrelsen 14 augusti 2018.

Klimatsatsning på säkra cykelparkeringar föreslås

Cykelparkering

Region Jönköpings län planerar en stor satsning på säkra cykelparkeringar för att underlätta för de medarbetare som vill cykla till och från jobbet. Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte 25 juni 2018 ett förslag om nya cykelparkeringar på tolv arbetsplatser inom Region Jönköpings läns verksamheter, till en kostnad av drygt åtta miljoner kronor, inför beslut i regionstyrelsen i augusti.

Betongstommen till nytt hus rullar in på Ryhovsområdet

Betongelement lossas

I dag, måndag 25 juni 2018, börjar stommen till det nya huset D1-D2 på Ryhovområdet i Jönköping att resas. Från vecka 27 innebär det cirka 25 lastbilsleveranser varje vardag med betongelement – eller cirka en i timmen!

Välkommen att vandra med Smålandsledens webbapp

Bild på ett skogsparti utmed Smålandsleden

Nu är Smålandsledens webbapp på plats. Första versionen innehåller det mesta du behöver för att planera och gå en vandring. Varje delsträcka har en kort beskrivning och bilder som ringar in vad du kan få uppleva. Dessutom information om bland annat rastplatser, vindskydd och startpunkter. Du når nästan alla startpunkter med kollektivtrafik och kan ställa bilen hemma.

Jan har samtal vid vägkanten om svensk cancersjukvård

Gruppbild med fem personer

190 mil med 42 stopp. För Jan Haak från Malmö blir det många samtal vid vägkanten om svensk cancersjukvård när han till fots tar sig den långa vägen till Kebnekaise. Syftet är att utbyta erfarenheter om vad som händer när man går från att vara mitt i livet till att bli en kamp om livet. Ett av stoppen är Hjärtats Hus i Jönköping.

Region Jönköpings län deltar i sommarakademi i Rumänien

En gruppbild med ungdomar

I början av augusti samlas politiker och tjänstemän från regioner i Europa till sommarakademi, ett återkommande forum som i år genomförs i Rumänien, för erfarenhetsutbyte av regional utveckling i Europa. AER (Assembly of European Regions) arrangerar och Region Jönköpings län finns på plats för att marknadsföra Jönköpings län, bland annat med den spännande berättelsen om Filmbyn i Mariannelund.

Boka in klimatveckan 12–19 september!

Foto på spannmålsfält med texten "länets största vecka inom energi-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Boka in 12–19 september i din kalender! Då arrangeras klimatveckan – en av länets största händelser inom klimatarbete. Veckan kommer att fyllas av massor av aktiviteter och inspiration!

Pressmeddelande:”Vårt mål är att bidra tillsammans i samhällsbygget”

Gruppbild sex personer tittar in i kameran

Samarbetet med civilsamhället inom den sociala ekonomin, organisationer med samhälls- och medlemsnytta som främsta mål, behöver stärkas. Därför har alliansen i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som ett prioriterat mål att under 2019 teckna överenskommelser mellan Region Jönköpings län och olika organisationer inom den idéburna sektorn.

Pressmeddelande 20 juni 2018: Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Nytt nyhetsflöde om hur vi utvecklar hälso- och sjukvården

Patientmöte på vårdcentral, en patient får sitt blodtryck undersökt

Nu samlar vi nyheter och reportage om hur vi utvecklar hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, i ett eget nyhetsflöde. För dig som är intresserad av hälso- och sjukvårdsfrågor blir det enklare att följa det vi berättar om medarbetarnas engagemang och arbete för att göra vården ännu bättre.

Vården förbereder sig inför sommaren 2018

En grupp människor har videomöte

Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner gjort ett intensivt förberedelsearbete för att sjukvården och omsorgen ska fungera på ett bra sätt under årets semesterperiod, veckorna 25-32. Medarbetarna gör en stor insats tillsammans med cheferna för att på ett tryggt sätt erbjuda länets invånare god vård under sommaren.

Välkommen till fullmäktige!

Tisdag 19 juni 2018 sammanträder regionfullmäktige sista gången före sommaren. Du kan lyssna direkt här på webbplatsen.

Unik satsning på existentiell hälsa

Anna-Karin Jeppsson och Thomas Sjöberg står framför en vit vägg i en föreläsningssal.

Kan frågor om meningen med livet hjälpa vården? Region Jönköpings län är unika i landet med att satsa på existentiell hälsa. – Vi trampar ny mark nu. Ingen annan har gjort det här innan, säger Anna-Karin Jeppsson, utvecklingskoordinator på Qulturum.

”Personcentrerad vård sparar tid”

Tre vårdmedarbetare med diplom

Under våren 2018 har medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset haft studiecirklar där 16 medarbetare lärt sig mer om personcentrerad vård. Vid en gemensam avslutning blev det diplomutdelning, men också diskussioner om vad engagemanget för personcentrerad vård kommer att innebära för kliniken.

Personcentrerat arbetssätt utvecklas inom den psykiatriska vården

En grupp människor står i en ring

Fokus ska vara person inte organisation, hälsa och helhet istället för sjukdom och diagnos, teamarbete utan hierarki. På det sättet arbetar psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset för att utveckla en personcentrerad vård.

Förtroendet för vården i topp

Sjuksköterska ler mot patient.

Förtroendet för hälso- och sjukvården bland invånarna i Region Jönköpings län är högst i landet. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som släpps idag. Även när det gäller tillgängligheten hamnar Jönköping i toppen.

Gå, jogga eller spring årets viktigaste lopp!

Två personer står framför ett hav av människor iklädda träningskläder.

Tisdagen den 14 augusti 2018 går Blodomloppet av stapeln i Jönköping. Ett lopp som både uppmärksammar den livsviktiga betydelsen av blodgivning och uppmuntrar till en mer hälsosam livsstil.

Hållbar matproduktion skapar fler jobb och tillväxt

Foton på olika livsmedel; sädesslag, äpplen, jordgubbar, potatis samt mjölk- och köttproduktion.

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi som beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Region Jönköpings län inför strategi för förnybara drivmedel

En biogasbil tankas

I första hand biogas eller el, i andra hand etanol eller fossilfri diesel och i tredje hand laddhybridfordon. Så ska Region Jönköpings läns fordon drivas enligt den drivmedelsstrategi som regionstyrelsen beslutade om tisdag 12 juni 2018, att gälla från 1 juli.

Första delårsrapporten 2018: Utveckling av jämlik och personcentrerad vård och ekonomi som ger möjlighet till framtidsinvesteringar

Fler besök till såväl läkare som andra yrkesgrupper inom både primärvård och den somatiska sjukhusvården. Samtidigt en tillgänglighet över riksgenomsnittet och ett pågående arbete att utveckla en jämlik och personcentrerad vård. Helårsprognosen för 2018 pekar på ett överskott på 230 miljoner kronor, något som ger finansiell styrka till de pågående investeringarna i hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare

Gruppbild på AT-läkare och sjukhusledning

Det finns stora likheter mellan sjukvården i Sverige och Italien. Men också skillnader. Det konstaterar AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö efter två veckors auskultering på sjukhus i Italien.

Region Jönköpings län startar ny kompetensförsörjningsenhet

Porträttbild Elin Carlholt

I oktober 2018 startar Region Jönköpings län en helt ny kompetensförsörjningsenhet, som ska arbeta med rekryteringsfrågor och arbetsgivarvarumärket, i tätt samarbete med de tre medicinska verksamhetsområdena.

Region Jönköpings län har tre nomineringar till Klimatpriset 2018

Solceller

17 000 kvadratmeter solceller, ett sjukhusområde klimatanpassat för skyfall och satsning på stadstrafik med elhybridbussar. Dessa tre satsningar inom Region Jönköpings län är nominerade till årets Klimatpris 2018.

Litauens ambassadör: Imponerade verksamhet i Region Jönköpings län

Gruppbild på fyra personer

Under två dagar gör Algimantas Rimkûnas, Litauens ambassadör i Sverige, ett besök i Jönköpings län, för att studera länets verksamhet. Under torsdag 7 juni träffade han ledningen för Region Jönköpings län.

Internationella blodgivardagen uppmärksammar hjältarna som räddar liv

Man står upp och får blodtransfusion samt pratar med överläkaren.

En blodgivares insats är inte bara viktig, den är ofta skillnaden mellan liv och död. Blodlagren på länets sjukhus sinar, vissa blodgrupper visar akut låga nivåer och för att kunna fortsätta rädda liv behövs nu påfyllning inför sommaren. I samband med att Internationella blodgivardagen infaller torsdagen den 14 juni 2018 uppmuntras nu både befintliga givare, och de som är intresserade av att bli givare, att lämna blod.

BB-marschen bjuds in till utvecklingsarbetet av förlossningsvården i länet

En grupp människor runt ett ståbord

Kvinnoklinikerna i Region Jönköpings län har startat ett utvecklingsarbete av mödra- och förlossningsvården med hjälp av riktade statsbidrag. Efter uppvaktning av uppropet BB-marschen bjuder nu Region Jönköpings län in representanter att delta i arbetet för att få ett ökat patientperspektiv.

Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården

Fyra personer på en scen

Omkring 600 företrädare för hälso- och sjukvården i Sverige samlades de två sista dagarna i maj till den nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping. För 15:e året genomfördes denna mötesplats för spridning av såväl goda exempel som diskussion om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas.

Pressinbjudan 4 juni 2018: Ambulanssjukvården föreslås få mer resurser

På tisdag 5 juni beslutar nämnden för folkhälsa och sjukvård om förslaget att utveckla ambulanssjukvården i länet. Medierna hälsas välkomna till pressträff där nämnden berättar om det kommande beslutet.

Regional exportsamverkan bildat i Jönköpings län

Tre personer invigningstalar

Många företag i Jönköpings län har möjlighet att hitta exportmarknader. För dem bildar nu Region Jönköpings län ”Beglobal.nu regional exportsamverkan - Jönköpings län”, där en rad verksamheter arbetar tillsammans för att hjälpa företag i länet att hitta exportmarknader för sina produkter och tjänster.

Pressinbjudan 30-31 maj 2018: Hälso- och sjukvårdens förbättringsmöjligheter i fokus

Välkomna till den nationella konferensen Utvecklingskraft. Även i år finns en uppsjö intressanta seminarier, exempelvis ”Vad gör man när patienten är den som kränker?”. Många föreläsare står också på programmet, bland andra ”Rebellkirurgen” Erik Erichsen som har opererat med borrmaskin och fiskelina.

David Robinson docent efter många års forskning

Två personer tittar in i kameran

David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, har antagits som docent vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet, som ett resultat av många års forskning inom bland annat prostatacancer.

Lungcancer lokaliseras med ultraljud

Tre vårdmedarbetare undersöker en patient

Sedan mars 2018 har Region Jönköpings län tekniken och kunskapen att diagnosticera små tumörer i lungorna och intilliggande lymfkörtlar. Genom bronkoskopi med hjälp av ultraljudsteknik, så kallad EBUS, slipper nu många patienter resor till Linköping och utredningstiden kan kortas. Den avancerade diagnostiken kan också användas för andra sjukdomstillstånd.

Region Jönköpings län satsar på teamsjuksköterskor

Två personer tittar in i kameran

Region Jönköpings län satsar nu på teamsjuksköterskor, tjänster där kliniskt erfarna sjuksköterskor som en del av sin tjänst ska vara ett stöd för övriga sjuksköterskor och samtidigt ha fokus på att verksamheten och dess rutiner fungerar på ett fortsatt patientsäkert sätt.

Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap

En gupp människor sitter och fikar

De har cancersjukdom som gemensam erfarenhet. Men när patienter och närstående träffas i Hjärtats Hus på Ryhovs herrgård varje onsdagseftermiddag är det umgänget och gemenskapen som är i fokus – och möjligheten till stöd. Nu ska verksamheten utvecklas och spridas i Jönköpings län.

Antenatalmottagning ger samlad vårdkedja under graviditeten

två personer drar isär ett invigningsband

För blivande föräldrar väntar en vårdkedja med många delar, innan, under och efter förlossningen. Genom den nya antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som invigdes måndag 21 maj 2018, samlas fyra olika verksamheter i gemensam byggnad för att ge ökad trygghet under graviditeten.

Pressinbjudan 22–23 maj 2018: Nationell konferens om specialistpsykiatri

Den 22–23 maj 2018 äger en nationell konferens rum i Jönköping för skötare inom specialistpsykiatrin. Deltagarna får bland annat lyssna till hur psykosvården vid Länssjukhuset stöttar barn till föräldrar med psykossjukdom.

Utvecklingskraft Cancer: Patienten ska vara medskapande för bästa resultat

Fredrik Enlund föreläser på Utvecklingskraft Cancer.

Förmågan att tidigt upptäcka olika cancersjukdomar och möjligheten att behandla dem, utvecklas hela tiden. På Utvecklingskraft Cancer i Huskvarna diskuterades bland annat vårdens organisation och flöden för cancerpatienter, och utvecklingen av målsökande behandling. Men också om patientens viktiga roll som medskapande för bästa resultat.

Ambulanssjukvården föreslås få mer resurser

Totalt 17 nya medarbetare till ambulanssjukvården i länet, två nya dagambulanser och förändrad schemaläggning som innebär delade dygn för medarbetare inom ambulanssjukvården. Detta är några av de förändringar som, för ett budgettillskott på 34,1 miljoner kronor, nu föreslås i ett tjänstemannaförslag för att utveckla ambulanssjukvården i länet.

Pressinbjudan 21 maj 2018: Välkommen till invigning av antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov

På måndag 21 maj 2018 öppnar vi dörrarna för att visa den nybyggda antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

Pressinbjudan 17 maj 2018: Regionalt Infrastrukturseminarium med internationell utblick

Regionaltåg, länsbussar, höghastighetsjärnväg och möjligheter för cykelpendling… Infrastrukturfrågorna är högst aktuella i Jönköpings län. Torsdag 17 maj arrangerar Region Jönköpings län ett seminarium på Gummifabriken i Värnamo om infrastruktur och trafikering.

BB-vården fortsätter hemma

Familjen Ivansson samlad i vardagsrumssoffan.

I mitten av mars 2018 fick de sitt tredje barn. Jenny och David Ivansson i Habo utanför Jönköping åkte hem med lilla Stina omkring 16 timmar efter förlossningen. De valde BB Hemma, en modell där BB-vården fortsätter hemma, med telefonuppföljning och återbesök till sjukhuset två gånger.

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna

Henrik och Henrik står i testrummet och diskuterar

Nya hus D1-D2 på Länssjukhuset Ryhov får cirka 90 vårdrum. Hur de ska se ut har medarbetarna redan hunnit testa i detalj. Ett fullskaligt mottagningsrum och vårdrum finns uppbyggt där olika lösningar för placering av inredning kan prövas. Planeringen sker i tätt samarbete mellan berörda verksamheter och byggentreprenören.

Praktisk utbildning ska stärka vårdcentralerna

Tre sjuksköterskor, Elin Strömstedt, Alexandra Sandberg och Emma Tingvall, står framför ett buskage.

– Jag tycker alla sjuksköterskor på vårdcentralerna borde få gå den här utbildningen, säger Alexandra Sandberg, som onsdagen den 9 maj 2018 gick sista tillfället i en praktisk sjuksköterskeutbildning som drivs av Vårdcentralerna Bra Liv.

Rehabveckan utvecklar Sveriges rehabiliteringsvård

Två kvinnor tittar in i kameran

Kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada, funktionella tillstånd och rehabilitering efter benamputering. Det var några områden som diskuterades vid Rehabiliteringsmedicinska veckan i Jönköping som under tre dagar samlade cirka 360 medarbetare från landet 20-talet rehabiliteringsmedicinska kliniker.

Nominera till årets klimatpris!

Foto på grön åkermark och blå himmel. På fotot står texten: Bra klimatarbete ska belönas, eller hur? Klimatpriset 2018. Nominera och läs mer om priset på klimatveckan.klimatradet.se.

Bra klimatarbete ska belönas – eller hur? Nu är det dags att nominera till klimatpriset 2018!

Region Jönköpings län satsar på 17 000 kvadratmeter solceller

Solcellspanel

Regionstyrelsen beslutade tisdag 8 maj 2018 att satsa upp till 30 miljoner kronor de närmaste åren på att installera solceller på sjukhus, vårdcentraler och andra byggnader, för att producera drygt 3 gigawattimmar elenergi, vilket motsvarar cirka sju procent av totala elbehovet.

Höglandssjukhusets nya framsida tar form

Gruppbild på fyra personer framför bygget på Höglandssjukhuset

Efterlängtad av verksamheterna och en nödvändig satsning på framtidens sjukvård. Höglandssjukhusets nya framsida tar nu form steg för steg, en byggnad i sju plan med cirka 1000 rum och en rad olika verksamheter!

Alla femåringar får inspirerande bok om rörelse

Bild på boken Saga-sagor, bilden har vit framsida med blå text och en teckning md en flicka och en pojke, en cykel, en hund och ett träd.

Nu får alla länets femåringar en spännande bok om fiffiga kroppen och finurliga knoppen i samband med femårsbesöket hos barnhälsovården.

Pressinbjudan 7-9 maj 2018: Rehabveckan tar upp kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada

Den 7–9 maj 2018 arrangeras Rehabveckan på Kulturhuset Spira i Jönköping. Omkring 300 deltagare ska diskutera bland annat rehabiliteringsmetoder vid kognitiva funktionsnedsättningar – mental trötthet – hos personer som fått en hjärnskada efter stroke, långvarig stress eller trafikolycka.

Pressinbjudan 7 maj 2018: Föreläsning om Dans för hälsa

Vill du veta mer om den forskningsbaserade metoden Dans för hälsa? Välkommen att lyssna på Anna Duberg måndag 7 maj 2018.

Region Jönköpings län deltar i internationell konferens om kvalitet och patientsäkerhet

2–4 maj 2018 arrangeras den internationella patientsäkerhetskonferensen International forum on quality and safety in healthcare. Region Jönköpings län finns på plats i Amsterdam med ett 20-tal deltagare.

Ligg steget före vanliga sjukdomar

Kvinna i röd jacka promenerar med stavar utomhus. I bakgrunden ser vi en sjö. Det är sol och blå himmel.

Margareta Svensson gick på hälsosamtal hos sin vårdcentral när hon fyllde 70 år och fick upp ögonen för enkla saker hon kan göra för att ligga steget före flera vanliga sjukdomar.

SPARK: Konferens om hur smarta fabriker ska utvecklas

Föreläsningssal Jönköping University

I april 2017 startade SPARK, Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning. Den 26 april 2018 samlades representanter från näringslivet, akademi och offentliga aktörer till den första årskonferensen på Jönköpings University.

Ungdomsmottagning online öppnar i Jönköpings län

Fyra personer tittar in i kameran

3 maj 2018 startar Ungdomsmottagningen Jönköpings län online. Här kan ungdomar 13 till 22 år i hela Jönköpings län få tillgång till olika sjukvårdskompetenser genom ett digitalt vårdmöte, bland annat på kvälls- och helgtid.

Sörängens folkhögskola är hbtq-diplomerade!

Två personer, en man och en ung kvinna, sitter vid ett bord med en tårta i regnbågens färger. Bakom står tre kvinnor och en man.

Sörängens folkhögskola är nu en av Region Jönköpings läns hbtq-diplomerade verksamheter! Diplomeringen är en viktig insats för att alla ska känna sig välkomna, oavsett i vilken situation de kommer i kontakt med oss.

Statsbidragen för satsningar på psykisk hälsa, tillgänglighet och delaktighet fördelade

Fokus på primärvården, fortsatt arbete med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, och prioritering av äldres psykiska hälsa. Det är några områden där Region Jönköpings län kan utveckla vården under 2018 utifrån de riktade statsbidragen, efter beslut i nämnden Folkhälsa och sjukvård.

Förskolor bygger för mer hälsofrämjande utomhusmiljöer

Barn gräver i en bäck

Stimulerande utemiljöer ger bättre inlärning och hälsa. Därför gör nu nio förskolor i Jönköpings län en satsning på sin utemiljö i form av till exempel miniskogsträdgårdar, insektshotell, hinderbanor, odlingslådor, solskydd och vattenlek i ett projekt som leds av Region Jönköpings län och Jönköping University.

Rydaholmsborna ger sin vårdcentral toppbetyg

Gruppbild på medarbetarna Rydaholms vårdcentral

Bra bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. Invånarna i Rydaholm, söder om Värnamo, ger toppbetyg till sin vårdcentral i Nationell Patientenkät – med bästa vårdcentral i Jönköpings län som imponerande resultat - för tredje året i rad. Detta firade medarbetare och invånare med tårtkalas.

Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå

Sjukgymnast behandlar patient

Den som söker primärvård ska direkt hamna hos rätt yrkesgrupp. Patienter med rörelseproblem till exempel, slussas direkt till sjukgymnast för bedömning och behandling, och kan av sjukgymnasten få remiss till röntgen om det behövs. Modellen på Tranås vårdcentral har lett till effektivare processer och snabbare resultat och sprids nu till övriga vårdcentraler inom Bra Liv.

Pressmeddelande 17 april 2018: Solceller blir viktig del i omställning till förnybar energi i Region Jönköpings län

Med en omfattande investering i solceller tas ett stort steg i egen produktion av förnybar elenergi i Region Jönköpings län. Förslaget till regionstyrelsen innebär att tak på ett stort antal fastigheter förses med solpaneler, sammantaget planeras det för drygt 17 000 kvadratmeter solceller som också omfattar tillkommande byggnationer.

Solen ska ge energi till Region Jönköpings län

Solpanel

Sjukhus, vårdcentraler och naturbruksgymnasium, men också bussdepå, stall och Kulturhuset Spira. Många tak på Region Jönköpings läns byggnader ska de närmaste åren förses med solceller för att producera totalt cirka 3 gigawattimmar förnybar elenergi per år - totalt sju procent av den totala elförbrukningen.

Region Jönköpings län – först ut att hållbarhetsredovisa!

Fyra barnhänder med himmel som bakgrund. Barnhänderna är målade som glada ansikten i blått, rött, gult och grönt.

Nu blir det enklare att jämföra hur Region Jönköpings län ligger till i hållbarhetsfrågor i förhållande till andra organisationer. Som först ut bland Sveriges regioner och landsting har vi tagit fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI.

Pressmeddelande: Region Jönköpings län utvecklar samarbetet med sjukvården i Singapore

Singapore har under ett mångårigt samarbete hämtat idéer till utveckling av sjukvården från Region Jönköpings län. I nästa vecka besöker en grupp från Region Jönköpings län Singapore för att delta i en konferens om hälsa samt ha diskussioner om fortsatt samarbete kring utveckling av hälso- och sjukvård mellan Singapore och Sverige.

Fästingar i fokus när Vetenskapliga priset delades ut

Två personer med blommor och diplom i handen

Originalitet, nytänkande och nyttiggörande för hälsa är nyckelorden när Futurum – akademin för hälsa och vård, varje år delar ut det Vetenskapliga priset till en medarbetare som utmärkt sig i forskningssammanhang. På tisdagens regionfullmäktige mottog Malin Lager priset för sin forskning kring fästingar och diagnostik av borrelia. – Det känns väldigt hedersfullt och jag är glad att man ser patientnyttan i vårt arbete, säger Malin Lager.

Intensiv utbildning i svenska för utlandsrekryterade läkare

En kvinnlig lärare undervisar två manliga och två kvinnliga EU-läkare i svenska.

För de utlandsrekryterade läkare som anställs i Region Jönköpings län väntar en intensiv första tid med arbete parallellt med undervisning i svenska under tio veckor för att klara språknivån C1.

Välkommen till regionfullmäktige 10 april 2018!

Tisdag 10 april 2018 möts politikerna i regionfullmäktige i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping, för att bland annat diskutera motioner, frågor från ledamöter, årsredovisningen för 2017 och en rad granskningar från regionrevisionen.

Nya riktlinjer och strategi ska stödja utvecklingen av demensvården i Sverige

Gruppbild från demenskonferens

Samverkan, kompetens hos vård- och omsorgspersonal, utvecklad dagverksamhet för yngre och lokala gränsöverskridande demensteam. Det är några av de viktiga punkterna i de reviderade nationella riktlinjerna för demenssjukdom som diskuterades vid ett seminarium i Huskvarna med deltagare från Region Jönköpings län och länets kommuner.

Ulrik, 9 månader, för lära sig att borsta tänderna

En ettåring får sina tänder borstade

Han har precis fått sina första tänder. Därför är det dags för Ulrik Karlsson, nio månader, och hans mamma Cecilia att få in tandborstning som en vana. Hur de ska göra berättade tandsköterskan Anna-Carin Håkansson på besök på Öppna förskolan i Norrahammar.

Region Jönköpings läns medarbetare tar cykel till Paris i kampen mot barncancer

En grupp tränar spinning

Lördag 30 juni 2018 är det dags! Efter otaliga träningstimmar och 250 mil i baken, är det dags för medarbetare från Region Jönköpings län att sätta sig på cykeln för de 140 milen mellan Jönköping och Paris. Syftet är att samla in pengar till forskningen om barncancer.

Region Jönköpings läns kärlkirurger utbildar i Etiopien

Operationssal i Etiopien

Etiopien vill utveckla sina resurser för kärlkirurgi. Därför ska kärlkirurger från sydöstra sjukvårdsregionen ( Östergötland, Jönköping och Kalmar) regelbundet utbilda kollegor på det stora Black Lion Hospital i huvudstaden Addis Abeba.

Tredje största utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län

En man visar upp fiberkabel

71 procent av alla hushåll i Jönköpings län har nu tillgång till fast bredband med minst 100 Mbit per sekund i hastighet. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen, PTS, torsdag 29 mars 2018. Jönköpings län har den tredje största utbyggnadstakten av fiber i Sverige.

Länets unga känner sig trygga – men hälsan skiljer mellan tjejer och killar

En grupp glada ungdomar.

Hur mår länets unga invånare? Jo, överlag mår de bra – samtidigt som särskilt tjejer upplever att de är stressade och har svårt att sova. Dessutom finns det samband mellan hälsa och levnadsvanor, som hur ofta ungdomarna äter frukost, hur bra de sover och om de röker respektive dricker alkohol. Det visar den senaste Folkhälsoenkät Ung.

Jönköpingsmodell behandlar tandvårdsrädsla

Tandläkare i ett undersökningsrum

Omkring tjugo procent av befolkningen har någon grad av tandvårdsrädsla. För dem och alla andra som känner obehag inför tandläkarbesöket finns nu en behandlingsmodell som har utvecklats och utvärderats av sjukhustandläkare Carl-Otto Brahm på käkkirurgiska kliniken i Jönköping tillsammans med en forskargrupp i Göteborg.

Föräldrar coachar varandra när barn insjuknar i diabetes

Fyra personer står och pratar

Den medicinska expertkunskapen får de från sjukvården. Men ett barn som insjuknar i diabetes innebär ett trauma i familjen som leder till många frågor. Därför genomförs i Region Jönköpings län ett projekt där föräldrar med erfarenhet av barndiabetes coachar familjer med nyinsjuknade barn – en satsning som nu blir permanent.

Pressinbjudan 28 mars 2018: Vi presenterar resultatet av Folkhälsoenkät Ung 2017

Hur mår länets unga invånare? Jo, överlag mår de bra – samtidigt som särskilt tjejer upplever att de är stressade. På onsdag 28 mars 2018 presenterar vi vad enkäten som genomfördes hösten 2017 berättar om hälsa, levnadsvanor och drogvanor hos ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet.

Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

En grupp läkarstudenter

21 januari 2019 är det upprop för de första 25 läkarstudenterna i Jönköping. Efter några års planeringsarbete startar Jönköping som studieort tillsammans med Kalmar, Linköping och Norrköping från termin 6 för de studenter som inlett sin läkarutbildning vid Linköpings universitet.

Examen för Bra Livs chefstraineeprogram

Gruppbild på sex personer

Under ett år har de fått en bred inblick i alla arbetsuppgifter som en chefsroll omfattar. Nu har Vårdcentralerna Bra Liv:s första grupp av chefstrainee genomfört sin utbildning och har en bra grund för att så småningom kunna söka chefstjänster inom organisationen.

SD-ledaren Jimmie Åkesson studerade sjukvården i Region Jönköpings län

Tre personer samtalar

Det viktiga arbetet på laboratoriemedicin med att ge snabba provsvar, och det framgångsrika arbetet med att upptäcka och operera bråck på stora kroppspulsådern. Det var de två områden som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fick lära sig mer om under ett besök på Länssjukhuset Ryhov tisdag 20 mars 2018.

Halsfluss i fokus i årets FORSS-projekt

Kvinna

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin, docent och specialist i allmänmedicin vid primärvårdens FoU-enhet i Region Jönköpings län, försöka få svar på i en studie som utsetts till årets FORSS-projekt.

Multinationella Kingspan bygger fabrik i Jönköping

En gruppbild på sex personer

Det goda geografiska läget, kommunikationsmöjligheterna och den dynamiska regionen med arbetskraftskompetens avgjorde. Av flera tänkbara etableringsorter i Sverige och Finland valde multinationella företaget Kingspan Insulation Stigamo strax söder om Jönköping när företaget nu investerar i en ny fabrik för tillverkning av isoleringsmaterialet Kooltherm.

Hälsa- och sjukvården utvecklar tillgänglighet, samverkan och insatser inom psykisk hälsa och barnhälsovård

Workshop med en stor samling människor

Ökad tillgänglighet till vårdcentralerna, en barnhälsovård som gör riktade satsningar och flera delprojekt för invånarnas psykiska hälsa. Det är några områden där Region Jönköpings län gör särskilda satsningar inom de närmaste åren utifrån den budget och verksamhetsplan som beslutades i slutet av 2017 och de riktade statsbidrag som blivit klara senare.

Pressmeddelande 13 mars 2018: Satsning på psykisk hälsa, tillgänglighet och delaktighet när statsbidrag fördelas

Flera stora satsningar som omfattar såväl utökad tillgänglighet i primärvården, riktade insatser inom barnhälsovården, ett flertal insatser för ökad psykisk hälsa liksom goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Det är delar av innehållet i regionstyrelsens förslag till fördelning av återstoden av de riktade statsbidragen inom hälso- och sjukvården 2018.

Bra verksamhet och god ekonomi ger utmärkta förutsättningar för 2018

Bild med ungdomar och HR-konsulter från Region Jönköpings län.

– Med en hälso- och sjukvård som hör till de allra bästa i Sverige och fortsatt stabil ekonomi, kan länets invånare glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Det goda resultatet för 2017 ger utrymme att fortsätta att utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och satsa ytterligare för ett bra liv i en attraktiv region.

Länets invånare nöjda med tillgänglighet och bemötande på vårdcentralen

När patienter i länet svarar på frågor om hur besöket i primärvården upplevs, hör tillgänglighet och bemötande till det man är allra mest nöjd med. Den stora andelen av patienterna, 84 procent, anser sig ha fått komma till sin vårdcentral inom rimlig tid och nio av tio patienter upplever att man blir bemött med respekt oavsett kön, sexuell läggning eller ålder. För riket som helhet svarar 77 procent att man fått besöka vårdcentralen inom rimlig tid.

Bäst tillgång och högst förtroende - gott betyg för länets hälso- och sjukvård

Nio av tio invånare i Jönköpings län anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård man behöver och är samtidigt de som i nationell jämförelse allra tydligast uppfattar att vården ges på jämlika villkor. Förtroendet för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är dessutom det högsta i landet.

Uppkoppling, patientdata och personcentrerad vård på årets Mikrosystemfestival

En man som föreläser.

Drygt 200 sjukvårdsledare från 13 länder samlades under fyra dagar till till den 15:e Mikrosystemfestivalen i Region Jönköpings län, ett mötesforum för att utbyta erfarenheter och skapa nätverk. I fokus var bland annat personcentrerad vård och hur alla data om oss kan användas för att skapa hälsa.

Nu startar pollenkollen 2018!

Kvinna som mäter pollenhalten

Tro det eller inte, men idag klev biomedicinska analytikern Marita Skarstedt upp på taket till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för att mäta pollenhalten. Vi brukar kalla Maritas första pollenkoll för ett säkert vårtecken – men brrr, så känns det inte alls idag…

Kultur bidrar till livslust och god livskvalitet

En grupp dansare

Dans, biblioterapi, teater eller att skapa musik. Många kulturuttryck har stor betydelse för vår hälsa. Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare.

Handlingarna till regionstyrelsen 6 mars 2018

Handlingarna till regionstyrelsens sammanträde tisdag 6 mars 2018, finns nu publicerade.

Utbildningen ”Vägen till legitimation” gav kunskap om det svenska sjukvårdssystemet

Tre personer står tillsammans

Under fem månader har de gått en skräddarsydd utbildning i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Därmed har de utlandsfödda akademikerna tagit ytterligare ett steg mot svensk legitimation och arbetsmarknad.

Blödningar upptäcks genom ögonbottenscanning

Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna.

Varje månad tar ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö emot 40-50 patienter på nybesök för ögonbottenscanning. Det handlar om undersökning av eventuella kärlförändringar i ögat, till exempel blödningar, på människor som insjuknat i diabetes – och ibland huvudvärksutredningar av barn.

Pressinbjudan: Micromastery – för att möta framtiden krävs kontinuerlig utveckling och samverkan

Den 28 februari - 1 mars 2018 anordnas den internationella kliniska Mikrosystemfestivalen som arrangeras av Region Jönköpings län.

Satsning på kultur för hälsa

En person läser sagor för barn.

Region Jönköpings län gör nu stora satsningar på att utveckla området kultur för hälsa i Jönköpings län. Kultur ska ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv eftersom kultur ger intellektuell stimulans, ökar människors motivation och livslust samt bidrar till god livskvalitet och livsmiljö.

Närservice i Eksjö arbetar för ökad förståelse mellan kulturer

En grupp människor runt ett konferensbord.

På närservice, Höglandssjukhuset i Eksjö, har många medarbetare ursprung från andra länder. Som ett led i integrationen pågår sedan hösten 2017 Språka, utbildning i svenska språket för att få en ökad delaktighet i arbetet.

Pressinbjudan 25 februari 2018: Stipendium till två konststuderande från länet

Sofia Olsson och Hanna Antonsson, två konststuderande från Jönköpings län får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, en stiftelse som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendiet är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Synsätt – Sveriges första radiopodd för personer med synnedsättning och deras närstående

Två kvinnor vid ett bord

I dag, torsdag 22 februari, lanserar syncentralen i Region Jönköpings län Synsätt, en radiopodd på 1177.se riktad till personer med synnedsättning och deras närstående. Med Synsätt vill syncentralen skapa bättre förutsättningar för den som har nedsatt syn att klara sitt vardagsliv.

Psykiatrins akutmottagning byggs om för bättre flöde och ökad integritet

För att bättre tillgodose behovet av en god sekretess, arbetsmiljö och säkerhet föreslås att entrén vid psykiatrins akutmottagning på Länssjukhuset Ryhov byggs om. Det är framför allt önskemål om ett smidigare patientflöde och att tillgodose kraven på arbetsmiljö och integritet, som ligger bakom förslaget från nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

Pressinbjudan 22 februari 2018: Synsätt – landets första podd för personer med synnedsättning

Syncentralen i Region Jönköpings län är först ut i landet med att lansera en podd för personer med synnedsättning och deras närstående. Med podden Synsätt vill syncentralen bidra till att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att klara sig i sin hemmiljö.

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

Gruppbild på medarbetare Smålandsstenars vc

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

Videokonferens med en grupp människor

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

En grupp personer sitter och diskuterar

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient i ”Första mötet med Esther”.

Så kontaktar du vården om du har synpunkter eller klagomål

Från 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående kan lämna synpunkter eller klagomål på vården.

”Språk och kultur är nycklar in i samhället”

Dansgrupp från Syrien

Konst, teater, musik, dans, berättelser och mat från olika delar av världen. Vid konferensen ”Tillsammans gör vi skillnad” i Gislaved fredag 2 februari 2018, samlades många av de aktörer som deltagit i projekt för kulturinsatser för asylsökande och nyanlända, finansierade av Region Jönköpings län.

Change: Att möta människor som flytt

En grupp människor

Hur ska kommunerna i Jönköpings län integrera nyanlända människor i samhället? Det är kärnfrågan i Change, ett treårigt integrationsprojekt som kommunal utveckling inom Region Jönköpings län driver, i form av en rad utbildningsinsatser för främst kommunala medarbetare.

Pressinbjudan 5-8 februari 2018: Läkare lär om hemsjukvård - nationell kurs i Jönköping

Måndag 5 februari – torsdag 8 februari 2018 utbildas blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin inom ämnesområdet ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”. Kursplats är Hälsohögskolan i Jönköping.

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet

Christina Häggstam och Therése Kempe

– Ta cellprov! Uppmaningen kommer från Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen. Charolina, dotter till Christina och bästis till Therése, dog i livmoderhalscancer, 32 år gammal. Nu kämpar de för att samla in pengar till forskningen och sprida kunskap om det livsviktiga cellprovet.

Pressmeddelande 30 januari 2018: Region Jönköpings län inför HPV-analys vid gynekologisk cellprovtagning

Från 1 februari 2018 analyseras gynekologiska cellprover för HPV, humant papillom virus, för kvinnor över 30 år. Den nya analysmetoden ger säkrare provresultat och därmed kan fler behandlas i tid för att inte insjukna med allvarliga cellförändringar. Den ordinarie gynekologiska cellprovtagningen, som kvinnor kallas till, är avgiftsfri från 2018.

Pressinbjudan 2 februari 2018: Kultur- och integrationskonferens sprider goda exempel

Region Jönköpings län arbetar med integration på många sätt, bland annat genom insatser inom kulturområdet. Välkommen fredag 2 februari 2018 till en konferens och mässa som sprider goda exempel från ett projekt som har gett Jönköpings län ett stort nätverk av nyanlända kulturaktörer, nya vänskapsband, skapat samverkan mellan nyanlända kulturaktörer, föreningar, konstnärer, musiker, dansare, författare, barn och unga.

Glädjande besked för Jönköpings län: Många nya YH-utbildningar

Av 63 ansökta yrkeshögskoleutbildningar har Jönköpings län beviljats hela 34, alltså 54 procent. Det är en historiskt hög andel. Även nationellt är den tilldelning med 43 procents beviljandegrad den högsta någonsin som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade idag fredag 26 januari 2018.

Pressmeddelande: Smålands skogar får värden att växa

Bild på skog

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Idag torsdag 25 januari 2018, presenterades Smålands skogsstrategi!

Pressmeddelande: Förslag till Regional transportplan 2018–2029 för Jönköpings län lämnas till regeringen

Region Jönköpings län lämnar nu förslaget till Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 till regeringen. Förslaget innehåller åtgärder som har stor positiv effekt för länets utveckling.

Staffan Hägg blir ny verksamhetschef för Futurum

Staffan Hägg, forskningsledare på Futurum,

Staffan Hägg tillträder 1 mars 2018 som ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, efter Boel Andersson Gäre.

Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

Bra verksamhet och god ekonomi ger utmärkta förutsättningar för 2018

– Med en hälso- och sjukvård som hör till de allra bästa i landet och en fortsatt stabil ekonomi, kan länets invånare glädja sig åt fina förutsättningar för att Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp och åldras på, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Det goda resultatet för 2017 ger utrymme att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården, investera i infrastruktur och ytterligare satsningar för ett bra liv i en attraktiv region. Det är mycket värdefullt att vi har en så stark och stabil ekonomi, när vi nu är inne i en period med stora investeringar.

Pressmeddelande 23 januari 2018: Möjligt med fördubblad efterfrågan på biogas i länet

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor i Jönköpings län är stora – det visar den utredning som Region Jönköpings län genomfört tillsammans med länets kommuner. I en gemensam överenskommelse förslås nu Region Jönköpings län och kommunerna ställa sig bakom om ett antal åtaganden som bygger på utredningens slutsatser. Något som kan ge en i det närmaste fördubbling av efterfrågan på biogas och där kollektivtrafiken i länet står för en stor andel.