Till- om- och nybyggnad för operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Till- om- och nybyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhus
Södra entrén Värnamo sjukhus som ska bli klar redan september 2016, ger besökare till vårdcentral och sjukhus ett ljusare och varmare mottagande än dagens entré. 2020 ska även en stor om- och tillbyggnad vara klar på Värnamo sjukhus. I och med det får sjukhuset bland annat även nya lokaler för operationer. Samtliga illustrationer: White Arkitekter AB
Till- om- och nybyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhusSkiss på nya husetSkiss på nya husetSkiss på nya husetSkiss på nya huset

Här bygger Region Jönköpings län för framtidens vård. Välkommen att titta in och följa byggets olika skeden.