För dig som är utbildad inom EU/EES

Har du läkarlegitimation utfärdad inom EU/EES eller i Schweiz måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända för att få din legitimation.

Din utbildning och eventuell praktisk erfarenhet jämförs med svenska krav för läkare. Du måste också kunna intyga att du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Ansök om svensk legitimation

Du ansöker om svensk legitimation för läkare på Socialstyrelsens webbplats:

Ansökan om legitimation för läkare med grundutbildning - utbildad inom EU/EES eller i Schweiz(Extern länk)

Kunskaper i svenska språket

För att vi ska kunna anställa dig som läkare behöver du kunskaper i svenska som motsvarar nivå C1 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Learn Swedish - Study in Sweden(Extern länk)

Kunskap om svensk lagstiftning

Du ska också vara väl förtrogen med svensk sjukvårdslagstiftning.

Behöver du komplettera dina kunskaper i sjukvårdslagstiftning finns kurser som ges vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet, vid Karolinska institutet i Stockholm eller vid Linköpings universitet.

Karolinska institutets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

Sahlgrenska akademins kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

Linköpings universitets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

För läkare

Att arbeta i Sverige för läkare från EU/EES-land på Sveriges läkarförbunds webbplats(Extern länk) 

För sjukvårdspersonal 

Work in Sweden, på vårdförbundets webbplats(Extern länk)