Läkarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort Jönköping

I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov.
I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov. Foto: Illustration: White arkitekter

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna.

Teori och praktik från termin 6

Vårterminen 2019 kan du som läkarstudenterna välja Jönköping som studieort. Du genomför de fem första terminerna Linköping gemensamt med alla läkarstudenter och delas från termin 6 upp mellan de fyra studieorterna.

Det kommer vara 30 studenter per termin och totalt cirka 150 studenter som har Jönköping som studieort.

Utbildningen placeras mitt i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar framgångsrikt med utveckling av hälso- och sjukvården och har medarbetare med både hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Som student kommer du till en studieort där såväl sjukhusvården som primärvården får toppbetyg i nationella mätningar och där sjukhusen i länet varje år hamnar högt i de jämförelser som tidningen Dagens Medicin gör för att ranka ”Bästa sjukhus”.