Teamsjuksköterskorna Erica och Elisabet vill få fler kollegor

Två sjuksköterskor står mot en vägg
Erica Gröön och Elisabet Artmark Arvidsson är två av Region Jönköpings läns teamsjuksköterskor. I den rollen ska de bland annat vara mentorer för sjuksköterskekollegor som är nya i arbetet eller på kliniken, och vara ett extra stöd för dem. Foto: Mona Ottosson

Erica Gröön och Elisabet Artmark Arvidsson är två av Region Jönköpings läns teamsjuksköterskor. I den rollen ska de bland annat vara mentorer för sjuksköterskekollegor som är nya i arbetet eller på kliniken, och vara ett extra stöd för dem.

De arbetar på medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset och har tillsammans med kollegan George Darwich nu under hösten fått de nya anställningarna på 20 procent. Nu uppmanar de fler kollegor att söka de teamsjukskötersketjänster som finns.

– I den här rollen har jag ganska fria händer för olika uppgifter, vilket gör att jag utvecklas som person. Jag tar bland annat emot alla sjuksköterskestudenter som är ute på verksamhetsförlagd utbildning, ser till att de har schema, ger dem nycklar och liknande, säger Erica Gröön, som arbetat som sjuksköterska i sex år.

Arbetar med riktlinjer och processer

Som teamsjuksköterska på medicin-C har hon också ansvar för införandet av nya riktlinjer och processer kring stroke och neurologi.

– Varje avdelning har sin sida på intranätet, och jag har ansvar för att vår sida hålls uppdaterad.

När nu medicin- och geriatrikkliniken gör en storsatsning under vecka 42 på en hel föreläsningsserie riktad till allmänheten, är det också Erica som varit med och utformat programmet den dag det handlar om strokevård och neurologi.

”Drivkraft se kollegor växa”

Elisabet Artmark Arvidsson har 18 års erfarenhet som sjuksköterska när hon kliver in i teamsjuksköterskerollen.

– Ännu så länge vet jag att min huvudsakliga roll blir att vara med och utveckla verksamheten och vara ett stöd för nya kollegor, ett mentorskap. Men på sikt blir det nog fler arbetsuppgifter. Drivkraften för mig är att se kollegor växa i sin yrkesroll i takt med att de känner sig trygga, säger hon.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Teamsjuksköterskor