Kultur för integration

Två fotografer tittar på bilder i kamera
När bidraget Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända utlystes 2016 ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nästan 1,5 miljoner kronor gick till kulturinsatser av olika slag som främjar integration. Foto: Agnieszka Zakiewicz

Region Jönköpings län arbetar för att främja integration och kulturella möten i länet, bland annat genom projektstöd, aktiviteter och verksamheter inom kulturområdet.

Integration genom kultur är ett av kulturplanens fokusområden.