Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Europa Direkt, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet, Svenska kyrkan Jönköping och Den globala skolan.

Temat för demokratisopporna under 2018 är demokrati som verktyg i höstens svenska val och kommande EU-val. Årets olika talare problematiserar vilka konsekvenser som val i Sverige och Europa har för den enskilda individen, men också för möjligheten att internationellt nå FN:s fastslagna globala mål för en hållbar utveckling.

En arena för aktuella frågor

– Vi arrangerar demokratisoppa för att lyfta fram aktuella samhällsfrågor med en EU-dimension, säger Sophia El Masry, verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län. Detta är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

21 september Demokratisoppa med Sören Holmberg
Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, gör en analys av det svenska valet 2018 och en kort framåtblick mote Europavalet 2019

27 april Demokratisoppa med Anders Lindberg
Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg pratar om propaganda som politiskt verktyg, alternativa sanningar och hur vi kan motverka dem.

Plats: Kristinagården, Östra Storgatan 43 Jönköping. 
När: Klockan 12-13, soppa serveras från 11.30. Föreläsningen är kostnadsfri, gratis soppa till de femtio först anmälda.