Landstingsstyrelsen 11 juni 2013

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-dokument)

Bilaga till protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Anmälningsärenden(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • FORSS - Peter Blomstrand
 • Aktuell information

Beslutsärenden

 1. Delårsrapport 1(pdf-dokument)
 2. Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden(pdf-dokument)
 3. Motion: Skapa ett skydd för "Visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 4. Revisionsberättelse med bokslut Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)
 5. Revisionsberättelse med bokslut Finnvedens samordningsförbund(pdf-dokument)
 6. Revisionsberättelse med bokslut 2012 Höglandets samordningsförbund(pdf-dokument)
 7. Arbete för förändrade attityder och värderingar som ökad kunskap om psykiskt ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll(pdf-dokument)
 8. Remiss: Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling(pdf-dokument)
 9. Remiss: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands mm - DS 2013:7(pdf-dokument)
 10. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll(pdf-dokument)
 11. Revisionsrapport - Granskning av representation(pdf-dokument)
 12. Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län(pdf-dokument)
 13. Landstingets kansli - organisatorisk förändring(pdf-dokument)
 14. Redovisning enligt lagen (2015:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser(pdf-dokument)
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 16. Ansökan om bidrag från DHR(pdf-dokument)
 17. Samverkansavtal - Naturbruksutbildning(pdf-dokument)