Regionstyrelsen 14 juni 2016

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll (pdf-dokument) 

Beslut i korthet(pdf-dokument)   

Kallelse(pdf-dokument)

Information och redovisning

 • Aktuell information
 • Månadsrapport

Informationsärenden

Anmälan av informationsärenden(pdf-dokument)

Anmälan av delegationsbeslut(pdf-dokument)

Beslutsärenden

 1. Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
 2. Byggnad hus D1, Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
 3. Delårsrapport 2016:1(pdf-dokument)
 4. Motion: Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-dokument)
 5. Motion: Motion om cykelmotion(pdf-dokument)
 6. Motion – Sjukhusclown, är det inte dags nu?(pdf-dokument)
 7. Motion – Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-dokument)
 8. Motion: Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde(pdf-dokument)
 9. Byggnation av antenatalavdelning(pdf-dokument)
 10. Ombyggnad av Röntgenlaboratorium(pdf-dokument)
 11. Remiss: Låt fler forma framtiden(pdf-dokument)
 12. Årsredovisning 2015 Höglandets samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Finnvedens samordningsförbund, Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Södra Vätterbygden(pdf-dokument)
 13. Redovisning av icke slutbehandlade motioner(pdf-dokument)
 14. Nytt arkivreglemente anpassat till Region Jönköpings län(pdf-dokument)
 15. Justering av vissa biljettpriser(pdf-dokument)   
  15 b - Överenskommelse mellan Patientnämnden, Region Jönköpings län och länets kommuner avseende Patientnämndsverksamhet(pdf-dokument)
 16. PET-CT på Länssjukhuset Ryhov(pdf-dokument)
 17. Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov(pdf-dokument)
 18. Anderstorps vårdcentral – hyreskontrakt(pdf-dokument)
 19. Tillgänglighet till Regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning(pdf-dokument)
 20. Remiss: Tolktjänst för vardagstolkning(pdf-dokument)
 21. Remiss: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna(pdf-dokument)
 22. Regional utvecklingsstrategi – handlingsplaner och process(pdf-dokument)
 23. Granskning av kompetensförsörjning(pdf-dokument)
 24. Revision av stiftelser 2015(pdf-dokument)