Regionstyrelsen 27 september 2016 - Extra sammanträde

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse inklusive handlingar(pdf-dokument)

Information och redovisning

  • Aktuell information