Parlamentarisk nämnd 1 juni 2016

Kallelser och handlingar för Parlamentarisk nämnd publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.