Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  • "Granskning av budget- och planeringsprocessen", december 2019
  • "Granskning av regionens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag", februari 2020
  • "Gransknning av rehabilitering inom strokesjukvården", mars 2020
  • "Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser", mars 2020

Granskningarna gäller revisionsåret 2017 och 2018. Revisionsåret 2017 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2018.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter 

Revisionsrapport "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter" (pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter"(pdf-dokument)

Granskning av patientens rätt 

Revisionsrapport "Granskning av patientens rätt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av patientens rätt" (pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2019:2 

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2019:2"(pdf-dokument)

Granskning av avvikelsehanetering

Revisionsrapport "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av avvikelsehanetering"(pdf-dokument)

Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Revisionsrapport "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning intern styrning och kontroll, nämnden för folkhälsa och sjukvård"(pdf-dokument)

Granskning av tillgänglighet inom tandvården

Revisionsrapport "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av tillgängligheten inom tandvården"(pdf-dokument)

Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)

Revisionsrapport "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av styrning och uppföljing av Smålands Musik och Teater (SMOT)"(pdf-dokument)

Granskning av intern styrning och kontroll

Revisionsrapport "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av intern styrning och kontroll"(pdf-dokument)

Granskning årsredovisning 2018

Revisionsrapport "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning årsredovisning 2018"(pdf-dokument)

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015 - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Missiv till "Uppföljning av tidigare genomförda granskningar(pdf-dokument) - Granskning av åtgärer för en ekonomi i balans 2015(pdf-dokument) - Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016"(pdf-dokument)

Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess

Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av intern kontroll inom regionens löneprocess"(pdf-dokument)

Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län

Revisionsrapport "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av arbetet med kompetensförsöjning för näringslivet i Jönköpings län"(pdf-dokument)

Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning

Revisionsrapport "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordning"(pdf-dokument)

Granskning av riktade statsbidrag

Revisionsrapport "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av riktade statsbidrag"(pdf-dokument)

Granskning av cancervården

Revisionsrapport "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av cancervården"(pdf-dokument)

Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Yttrande till "Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2018

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Skrivelse till  "Granskning av delårsrapport 2018"(pdf-dokument)

Granskning process för bidragsutbetalning nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Revisionsrapport "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet(pdf-dokument)