Inkomna motioner 2019

Upplys om vårdens verkliga kostnader(pdf-dokument)

Från: Carl-Johan Lundberg och Carina Källman (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2561
Remitterad till:


Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem(pdf-dokument)

Från: Carl-Johan Lundberg (M)
Inkommen: 2019-10-28
Dnr RJL 2019/2561
Remitterad till:

Motion - Nattstopp i kollektivtrafiken(pdf-dokument)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-09-18
Dnr RJL 2019/2186
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Motion - Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län(pdf-dokument)

Från: Agneta Lundberg, Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-09-02
Dnr RJL 2019/2041
Remitterad till: Regionstyrelsen

Motion - Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök(pdf-dokument)

Från: Samuel Godrén, Anne Karlsson, Maria Högberg (SD)
Inkommen: 2019-08-28
Dnr RJL 2019/2000
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Patientavgifter för språktolk(pdf-dokument)

Från: Olle Moln Teike, Elisabeth Werner och Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-07-29
Dnr: RJL 2019/1811
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Förstärk den geriatriska vården i länet(pdf-dokument)

Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-15
Dnr: RJL 2019/1760
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Borttagande av dolda nummer(pdf-dokument)

Från: Helena Elmqvist, Ulf Svensson och Anders Gustafsson (SD)
Inkommen: 2019-07-01
Dnr: RJL 2019/1681
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa(pdf-dokument)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-05-29
Dnr: RJL 2019/1431
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion om införande av HPV-vaccin för pojkar(pdf-dokument)

Från: Agneta Lundberg, Helena Elmqvist, J-O Svedberg (SD) Inkommen: 2019-04-15
Dnr: RJL 2019/1106
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Region Jönköpings län behöver ett Traumacenter(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/998
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Dags att införa äldremottagningar på vårdcentralerna(pdf-dokument)

Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-04-03
Dnr: RJL 2019/999
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Framtiden för Smålands Musik och Teater(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-26
Dnr: RJL 2019/654
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter(pdf-dokument)
Från: Agneta Lundberg, Anita Winberg, Anne Karlsson (SD)
Inkommen: 2019-02-20
Dnr:RJL 2019/588
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inför organiserad PSA testning(pdf-dokument)
Från: Håkan Karlsson Nyborg, Anders Gustafsson, Ingvar Lärkfeldt, Olle Moln Teike, Samuel Godrén, Ulf Svensson (SD)
Inkommen: 2019-02-08
Dnr:RJL 2019/479
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Omskärelse av minderåriga pojkar måste upphöra Stopp! Min kropp!(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/434
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Sinfoniettans vara eller inte vara(pdf-dokument)
Från: Malin Olsson (M)
Inkommen: 2019-02-06
Dnr: RJL 2019/419
Remitterad till:

Nollvision inom arbetet med suicidprevention(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/316
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 84/19

Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med funktionsnedsättning(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/315
Remitterad till: Personaldelegationen

RF § 39/2019

Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/314
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och permanent inslag i vården(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/312
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 83/19

Terapiformer inom psykiatri med djur- och naturbaserad rehablilitering(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RRJL 2019/311
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Inför ett samlat högkostnadsskydd(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Bengt-Ove Eriksson, Kim Strand (V)
Inkommen: 2019-01-29
Dnr: RJL 2019/310
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 82/19

Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta(pdf-dokument)
Från: Mikael Ekvall (V)
Inkommen: 2019-01-24
Dnr: RJL 2019/250
Remitterad till: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö