Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 5-6 november

Regionrevisionen 23 oktober 2019

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium 30 oktober

Regionstyrelsen 24 september

Regionstyrelsen 22 oktober

Kommunalt forum 11 oktober