Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Patientnämnd 13 juni

Kommunalt forum 14 juni

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 10 juni

Regionstyrelsen 11 juni

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 4 juni 2019

Finnvedens samordningsförbund 24 maj

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö den 4 juni

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 5 juni

Regionrevisionen 24 maj 2019

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 24 maj 2019

Regionstyrelsen 14 maj

Nämnd för trafik infrastruktur och miljö 4 juni

Patientnämnd 14 maj

Höglandets samordningsförbund 23 maj