Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 27 november

Regionfullmäktige 6 november

Patientnämnden 18 oktober

Regionstyrelsen 26 oktober

Regionrevisionen 22 oktober 2018

Kommunalt forum 12 oktober