Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 25 juni 2019

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, 25 juni

Regionrevisionen 12 juni 2019