Ledning och stödverksamheter

Ledning

De regionövergripande funktionerna för ledning, planering, uppföljning och administration finns i Regionens hus.

Verksamhetsstöd 

IT-centrum har ansvar för övergripande IT-frågor.

Verksamhetsstöd och service samlar olika regiongemensamma servicefunktioner.

Fastighetsförvaltning

Regionfastigheter sköter regionens fastighetsförvaltning.