Gestaltningsuppdrag

Nybyggnation vid höglandssjukhuset
Just nu pågår nybyggnationen av Hus 37 i Eksjö (Höglandssjukhuset), på taket kommer ett av flera gestaltningsuppdrag att manifesteras under år 2019.
Nybyggnation vid höglandssjukhusetNybyggnation vid höglandssjukhusetNybyggnation vid höglandssjukhuset

De konstnärliga gestaltningarna i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal och besökare. Vi har idag cirka 14000 konstverk och köper kontinuerligt in nya till våra ny- och ombyggnationer.

Vi gör våra inköp med fokus på samtida professionellt verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella. Ambitionen är att hålla hög konstnärlig nivå. Samtidigt måste den konstnärliga gestaltningen ta hänsyn till den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Konsten i vården

Vårdperspektivet ställer stora krav på lyhördhet och tillit i den konstnärliga gestaltningen. Att arbeta med människor i kris kräver stor känslighet. Den enskilda människans upplevelse av konstverket måste sättas i relation till dennes situation, ett besked om svår sjukdom, en anhörig som gått bort eller är mitt uppe i en lång och krävande behandling.

Konst som bidrar till hälsa

Genom dialog med vården och i samspråk med konsten skapas levande och hälsofrämjande vårdmiljöer. Konsten möter människan på andra plan, bortom orden och bidrar till den humanistiska synen. Genom konsten är patienten inte bara en patient eller vårdstatistik, det är en människa vi möter. Vi arbetar därför med olika uttrycksätt och har ett normkritiskt förhållningsätt som är inkluderande. Detta för att kunna möta människor från olika kulturer, religioner och livssituationer.

Upphandlad gestaltning

Vi arbetar med upphandlad gestaltning för nybyggnationer. Det innebär att vid nybyggnationer avsätts medel för konstnärlig gestaltning. Principen gäller för alla våra lokaler runt om länet, exempelvis sjukhusen, vårdcentralerna, folktandvården, våra fyra skolor.

Region Jönköpings län använder konstpool.se för utlysning av aktuella uppdrag.

Aktuella och pågående utlysningar

  • Mars 2018: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 1: Gestaltning till ett stort inglasat förbindelserum mellan två byggnader.
  • Mars 2018: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 2: Större gestaltning till nya huvudentrén.
  • November 2017: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 1: Digitala förlagor till väggestaltning i korridorer. RJL 2017/3344
  • November 2017: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö Uppdrag 2: Rum för stillhet och eftertanke. RJL 2017/3345

Tidigare utlysningar

  • April 2017: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö: Visningsrum för avskedstagande. Gestaltningsuppdraget kommer att gestaltas av Marie Beckman. RJL 2017/1002
  • April 2017: Gestaltningsuppdrag Höglandssjukhuset i Eksjö: Taket plan 6. RJL 2017/1850
  • November 2016: Gestaltningsuppdrag på Värnamo folkhögskola. Gestaltningsuppdraget kommer att utföras av konstnären Ninna Berger. RJL 2017/204
  • Oktober 2016: Gestaltningsuppdrag innergårdar, Värnamo sjukhus. Gestaltningsuppdraget kommer att utföras av konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall. RJL 2016/1236
  • April 2016: Gestaltningsuppdrag för södra entrén, Värnamo sjukhus. Gestaltningsuppdraget kommer att utföras av Karin Westermark från Stockholm, verket heter "Color Membrane #2”. RJL 2016/1236