Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Läkare visar förbrukningsmaterial som används vid provtagning för patient
Våra inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU).

All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer, så att Region Jönköpings läns resurser används effektivt.

Så går en upphandling till

Region Jönköpings län använder Opics upphandlingsstöd TendSign. Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras i TendSign:

Region Jönköpings läns annonserade upphandlingar(Extern länk)

För att komma åt upphandlingsunderlagen krävs inloggning i TendSign. Opic tillhandahåller fem personliga inloggningskonton kostnadsfritt.

Hämta underlag och registrera dig för att lämna anbud
www.tendsign.com(Extern länk)
Support, telefon 0771-440 200.

Bevakningstjänst hos Opic
www.opic.com(Extern länk)
Support, telefon 010-14 13 300.