Reportage om vår verksamhet

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Hållbarhetsprogrammet i fokus på miljödag

Vi är klimatsmarta, vi använder våra resurser klokt, vi är socialt hållbara och vi bidrar till en sund livsmiljö. De fyra framgångsfaktorerna i hållbarhetsprogrammet återspeglades under miljödagen, där Therese Birath från Kemikalieklok talade på temat sund livsmiljö.

Programmet för hållbar utveckling 2017-2020 var i fokus när Region Jönköpings län arrangerade den årliga miljödagen onsdag 15 november 2017. De flesta områden utvecklas positivt, och Region Jönköpings läns är bäst på att förbättra, visar en färsk nationell jämförelse.

Inspirationsdag för investeringsfrämjande arbete i Jönköpings län

Peter Nygårds, Gun-Britt Östedt-Axelsson och Anna Österlund var några av föreläsarna som pratade om platsens attraktion och hur varumärken byggs, från olika synvinklar.

Onsdag 15 november 2017 bjöd Region Jönköpings län in politiker och tjänstemän, ansvariga för näringslivsfrågor och planfrågor, till en inspirationsdag på Elmia i Jönköping under pågående Subcontractormässa för att ge mer kunskap i arbetet med etablerings – och investeringsfrågor.

MR-dagarna i Jönköping utbildade i mänskliga rättigheter

Tekie Mussa, hälsokommunikatör i Region Jönköpings län fanns på plats i regionens monter för att berätta om det arbete som hälsokommunikatörerna gör bland nyanlända och asylsökande.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Hur de ska värnas och stärkas, var temat när MR-dagarna, Nordens största arrangemang om mänskliga rättigheter, hölls i Jönköping med Region Jönköpings län som deltagare.

Bandage är något bättre än gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Två kvinnor sitter vid en dataskärm

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till inläggning på klinik. Det är syftet med utvecklingsområdet mobila och flexibla lösningar, en av ett 20-tal punkter i satsningen på jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar för att bli ledande i Sverige inom 5-7 år.

Innovationsrace tar fram nya produkter och tjänster

Ett antal personer sitter i ett konferensrum och lyssnar på en föreläsare

Ett antal aktörer med helt olika kompetenser träffas under 44 intensiva timmar för att låta de kreativa idéerna flöda. Uppdraget är att utveckla en ny produkt eller tjänst. Innovation Race kallas modellen som Science Park i Jönköpings län använder när företag vill utveckla sina idéer.

Viktigt med rehabilitering tidigt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat träning i olika former, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Micaela bidrar till bättre användning av läkemedel i den psykiatriska vården

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Ett barn drabbas av plötsligt hjärtstopp. För teamet på barnvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov, handlar det om att göra snabba och avancerade insatser för att rädda liv. Scenarioträningen på Metodikum har fokus på samarbete och kommunikation.

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Metodikum kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

Arbetsmarknadskunskap testas på skolschemat i Jönköpings län

Vad har ni för yrkesdrömmar? Vad vill ni jobba med? Andreas Lepa, kommunikatör på Jobba i Västerås, träffar sjundeklassare på Hagabodaskolan i Habo och får igång en dialog kring yrkesdrömmar och vilka kompetenser som framtidens arbetsmarknad erbjuder.

Kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden är en viktig fråga. Därför genomför Region Jönköpings län just nu en förstudie om satsning på arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Elever i årskurs 7 och 9 får lära sig mer om vilka kompetenser som länets arbetsgivare behöver.

Kinesiska tandläkare fortbildar sig i Jönköping och inleder forskningssamarbete

I de kinesiska tandläkarnas fortbildning i Jönköping ingår bland annat observation av operationer på käkkirurgiska kliniken. Käkkirurgen och klinikchefen Peter Nilsson förklarar steg för steg när han tillsammans med tandsköterska Anna Stanton utför operation av ett tandimplantat.

Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har elva tandläkare besökt Folktandvården i Jönköpings län för två veckors fortbildning – ett utbyte som kan få stor betydelse för den svenska orala forskningen.

Ingvor hade nytta av bildspel inför strålbehandlingen

Patienten Ingvor Söderberg sitter vid ett bord tillsammans med biträdande vårdenhetschef Gunilla Pettersson.

För att göra patienterna bättre informerade skapade strålbehandlingen på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, ett bildspel som steg för steg berättar hur behandlingen går till. Genom det kan patienterna i lugn och ro läsa på för att vara bra informerade när behandlingen startar.

En fredag som visade upp den breda forskningen i Jönköpings län

Ska roboten klara banan? Hannes och Nellie Simonsson hade programmerat tillsammans med mamma Helena (längst till höger) och höll tummarna när roboten gav sig ut på banan. För Maria Sparf, utvecklingsstrateg i Jönköpings kommun och doktorand vid Linköpings universitet, handlade det om att visualisera sin forskning om vad barn lär sig när de programmerar.

Hjärtsjukdom, blindtarmsinflammation, ortopedi, dataprogrammering, fästingar, människors utsatthet, fynd av hällristningar, och mycket annat. Den som besökte årets Forskarfredag 29 september i Jönköping och Eksjö fick lära sig mer om en rad olika ämnen.

Uppsökande smittspårning av tuberkulos gav hållbarhetspris

Sjuksköterskan Rebecca Hallström och verksamhetschef Maria Palmérus packar infektionsklinikens låda inför den uppsökande smittspårningen av tuberkulos.

Under 2015 och 2016 genomförde tuberkulosteamet på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, 27 smittspårningar inkluderande 730 personer. Drygt hälften, 412 personer, undersöktes genom uppsökning i Jönköpings län. Detta sparade cirka 400 000 kilometers körning jämfört med besök på infektionskliniken, och gör att kliniken får ta emot priset för hållbart arbete 2017.

Glas i stället för plast gav hållbarhetspris

Barnsjuksköterskan Lisa Eifrém och sjuksköterskan Hannah Ericsdotter Forsén ställer in nappflaskor med mjölk i kylskåpet på neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov. Numera är flaskorna av glas istället för plast.

På neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, används många nappflaskor för bröstmjölk och mjölkersättning. Numera är de av glas istället för plast, en åtgärd som ger avdelningen pris för arbete med hållbar miljöutveckling 2017.

Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

Årets Flisakongress: Hur anpassar sig svensk ambulanssjukvård till samhällsförändringen?

Stefan Dalteg, Lenita Petersson (projektledare)och Frida Johansson, ambulanssjuksköterskor i Region Jönköpings län, ingår i projektgruppen för FLISA 2017, som arbetat intensivt för att skapa en kongress med stor bredd i de seminarier som de cirka 600 deltagarna kan välja mellan.

Hur ska svensk ambulanssjukvård anpassa sig till samhällsförändringen och den tekniska utvecklingen? Det var temat när cirka 600 ledningsansvariga för ambulanssjukvården i Sverige träffades på Elmia i Jönköping 19-21 september 2017 för årets FLISA-kongress.

Ändrade arbetssätt gav en bra arbetsmiljö på medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo

Undersköterskorna Christina Åhlander och Jolanta Kostiw tar hand om en patient på medicin- och geriatrikkliniken och förbereder en förflyttning med hjälp av ett lyftskynke.

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Gregers forskning ger ny kunskap vid undersökning av gallvägar och bukspottkörtel

Kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset gör en ERCP-undersökning. Nu visar han i sin forskning hur det med ganska enkla medel går att minska risken för komplikationer i samband med undersökningen.

Med relativt enkla medel går det att minska risken för komplikationer vid endoskopisk undersökning av gallvägar och bukspottkörtel. Det visar den forskning som kirurg Greger Olsson på Höglandssjukhuset i Eksjö presenterade på sin disputation 15 september 2017.

Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstiden vid misstanke om cancer

Varje Dag Räknas är en nationell satsning för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården. I Jönköpings län har 9 600 länsbor utretts enligt standardiserat vårdförlopp sedan starten i april 2015.

I april 2015 startade den nationella satsningen standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården. Sedan dess har 9 600 länsinvånare utretts enligt den standarden. I 1900 fall har det visat sig vara cancer och behandling har startat.

Stöd på vägen mot svensk legitimation

Ögonläkare Zaym Albakri och apotekare Samah Alsoliman, från Syrien, ser fram emot utbildningen ”Vägen till legitimation” på Hälsohögskolan, som ska ge dem kunskap i såväl en rad olika ämnen som fördjupad språkträning.

Den 11 oktober startar ”Vägen till legitimation”, en hälso- och sjukvårdsutbildning med stöd i det svenska språket, för utrikesfödda med akademisk sjukvårdsutbildning. Region Jönköpings län ger i samarbete med bland annat Hälsohögskolan ett 30-tal personer stöd på vägen mot svensk legitimation.

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

Stort fokus på miljömässig livsmedelshantering

Nu är dagens efterrätt klar, blåbärspaj, konstaterar Marina Milisic och Britt-Marie Rasmussen, kokerskor på Värnamo Folkhögskola.

”Svekologiskt”, alltså svenskproducerat och ekologiskt, är två tydliga mål för livsmedel i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling. Effektiva transporter och minskat matsvinn är andra viktiga områden.

Roula och Hanna vill bli tandläkare i Sverige

Hanna Alnader lämnade Syrien som nyutbildad tandläkare. Tänkta tre veckors praktik på Öxnehaga folktandvård blev åtta månader och övergår sedan i sommarjobb som assistent till klinikchef Maria Fagerström och de andra tandläkarna.

De kommer båda från krigets Syrien, Roula Awad som specialist i ortodonti med tio års erfarenhet, Hanna Alnader som nyutbildad tandläkare. Nu får de hjälp till praktik inom Folktandvården i Region Jönköpings län, med målet att få svensk legitimation och bli en yrkesmässig resurs.

Vårdsamordning nyckelordet för trygghet hemma

Vårdsamordning är nyckelordet för den som skrivs ut från sjukhus och har behov av fortsatta insatser av vård och omsorg hemma. Region Jönköpings län och länets kommuner planerar för de nya rutiner för samarbete som gäller från januari 2018.

Trygg utskrivning med vårdplanering i hemmet

En kvinna sitter och tittar på en bildskärm där ansiktet på en man syns.

Eksjö kommun, Eksjö vårdcentral och medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset har testat den nya processen för samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus, som ska införas i hela länet i mitten av januari 2018. Med delvis ny ansvarsfördelning, justerade rutiner, nytt IT-stöd och läsplattor har pilottestet kortat ledtiderna och ökat tryggheten och delaktigheten för patienter och närstående.

Matlagningsgruppen lär sig bra kostvanor

Två av deltagarna fixar färskpotatisen när matlagningsgruppen träffas på kommunala Vråengården i Värnamo för att laga lunch ihop som ett led i att lära sig bra kostvanor. Maten är en av flera viktiga delar för att behålla den fysiska hälsan vid psykisk sjukdom.

Varje onsdag träffas matlagningsgruppen på kommunala Vråengården i Värnamo. Det är dags att planera veckans gemensamma lunch, med råvaruinköp och tillagning, i syfte att lära sig bra kostvanor och samtidigt ekonomiska inköp.

Stöd för den fysiska hälsan viktigt vid psykisk ohälsa

Anneli Skogefors, specialistsjuksköterska på psykosmottagningen, Värnamo sjukhus, diskuterar även den somatiska hälsan med patienterna när det är dags för det årliga läkarbesöket.

Den som har psykisk sjukdom har stor risk för sämre fysisk hälsa. Därför utvecklar Region Jönköpings län hälsofrämjande arbetssätt mellan den psykiatriska vården, vårdcentralerna och kommunal verksamhet för att skapa en jämlik hälsa.

Tranåsfestival utvecklar intresset för litteratur

Det skrivna ordet kan ha många former. Till exempel som manifest skrivna på en trottoar i Tranås. Inês Lampreia, författare från Portugal, och hennes kollegor i ”Words on the Street” formulerar sina tankar som flanörer sedan kan ta del av.

Under åtta dagar i juli genomförs en internationell ord- och kulturfest i Tranås, At the Fringe, med bland annat poesi, skönlitteratur, dans, filmfestival och historiska stadsvandringar. Ett 70-tal olika evenemang genomförs för att lyfta fram litteraturen som konstform.

Långsiktig planering ger ökad trygghet i vården hemma

Det nya arbetssättet har ökat antalet hembesök, konstaterar distriktsläkare Michael Björnlinger, som hälsar på hos Karin, för kontroll av hennes hälsa och diskussion om hur insatserna ska se ut framåt i tiden.

När distriktsläkare Michael Björnlinger från Rosenhälsans vårdcentral och distriktssköterska Anna Hallingbäck från Jönköpings kommuns hemsjukvård gör hembesök hos Karin i Huskvarna är det en del i den långsiktiga planen för hennes vårdbehov.

Proaktivitet ska förebygga akuta vårdinsatser

”Du får den vård du behöver, när du behöver det och där du behöver det.” Det är målet för att skapa en trygg och säker vård och omsorg hemma för de patienter som är sköra och har stort behov av vårdinsatser.

Filmbyn Småland vill bli centrum för svensk barnfilm

Emils snickerboa är världsberömd. Men hur såg den egentligen ut? Det visar Filmbyn Småland.

Alla har vi en relation till sagofigurerna Pippi och Emil och livet på Saltkråkan och i Bullerbyn. I Filmbyn Småland i Mariannelund får vi en chans att upptäcka eller återupptäcka Astrid Lindgrens sagovärld. Region Jönköpings län är en av finansiärerna till Smålands nya stora besöksmål.

Amerikanska logistikstudenter besökte Jönköping

Peter Thulin på  Aditro logistics ( i orange väst) guidar runt studiegruppen från USA i företagets stora lagerbyggnad på Torsviksområdet, söder om Jönköping.

Region Jönköpings län var värd när ett 20-tal amerikanska logistikstuderande måndag 26 juni besökte Jönköping för att besöka såväl logistikföretag som Jönköping University, under en två veckor lång studieresa i Danmark, Finland och Sverige.

Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

Fotoremiss ger snabb expertbedömning av hudförändringar

Christina Berndes Sköldmark, överläkare på hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov får fotoremisser från länets vårdcentraler och kan ofta redan samma dag ge ett svar på hur en hudförändring ska behandlas.

Det är ibland svårt att bedöma hudförändringar. Därför har vårdcentralerna i Jönköpings län tillsammans med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov infört fotoremisser. Med hjälp av bilder kan distriktsläkare snabbt få expertbedömning av hudläkare.

Smart Housing att bygga höga trähus i Jönköping

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn.  Övriga hus på området har betongstomme med ytskikt av trä. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Särskilde utredaren: Kontinuitet och sammanhållen vård ska vara ledord

Starkare nationell styrning, ändrad vårdstruktur och ökad tillgänglighet var några huvudpunkter när regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt presenterade sin utredning ”Effektiv vård” i januari 2016. På årets Utvecklingskraft utvecklade han sina tankar.

Martin Rejler: Kvalitetsregistren kan ge mer resultat

Martin Rejler, medicinläkare och forskare, vill att de svenska kvalitetsregistren används mer i sjukvårdens utveckling.

Svensk hälso- och sjukvård har 108 olika kvalitetsregister. Men dess data skulle kunna användas mycket mer till att utveckla och förbättra sjukvården, genom registerbaserat förbättringsnätverk. Det är ett mål för Martin Rejler, medicinläkare på Höglandssjukhuset.

Veckostyrning ökar samverkan kring vårdinsatser

Mats Petersson, socialchef, Magdalena Fritzon, avdelningschef för hemtjänst och hemsjukvård och Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilda boenden, vid socialförvaltningen Nässjö kommun, konstaterar att veckostyrningen betyder mycket för samverkan med sjukhusvården och primärvården.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags för en genomgång av nuläget för det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Hemsjukvården i Nässjö testar läsplattor för läkarmedverkan

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

När äldresjuksköterska Anna Björk och sjuksköterskan Janni Jaldemark i hemsjukvården i Nässjö åker till det särskilda boenden Ekbackagården har de med sig en läsplatta. Finns det behov av läkarkonsultation kan de enkelt arrangera en virtuell rond med läkare på Nässjö vårdcentral.

Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Förmiddagens föreläsare Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Här ska vi nu bygga ett nytt hus i sex plan på 34 000 kvadratmeter, den första etappen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov, visar byggprojektchef Thomas Svärd och fastighetschef Tomas Calmviken.

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Anne-Marie Suutari, specialistläkare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset,  lyssnar på alla patientfrågor och delar med sig av sin kunskap om vad förmaksflimmer innebär.

Är det farligt att bli elkonverterad flera gånger? Hur vågar man träna? Frågorna är många för den som drabbats av förmaksflimmer. Höglandssjukhuset i Eksjö har arrangerat flimmercafé med fyra träffar som lockade ett 15-tal patienter och närstående. Det är ett exempel på sjukvårdens arbete för att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran.

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Då kan det vara viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.