Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser

Medarbetare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på en docka.
Ett barn drabbas av plötsligt hjärtstopp. För teamet på barnvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov, handlar det om att göra snabba och avancerade insatser för att rädda liv. Scenarioträningen på Metodikum har fokus på samarbete och kommunikation. Foto: Mikael Bergström

Plötsligt drabbas det lilla barnet av hjärtstopp. För personalen på barnvårdenheten handlar det om en snabb och avancerad insats för att rädda liv. På Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, Metodikum, kan medarbetarna få scenarioträning på händelser som inträffar sällan.

– Scenarioträning är viktig för att träna de olika yrkeskategorierna i teamet, med fokus på samarbete och kommunikation, säger Karina Wahl, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Regelbundna scenarioträningar

I Metodikums miljö får klinikens medarbetare träning med ungefär ett och ett halvt års intervall i moment som händer sällan, som till exempel hjärtstopp, blodförgiftning eller kramper.

– Under året i övrigt tränar vi också olika praktiska moment och går igenom teori kring bland annat läkemedel och andra saker runt akuta situationer, säger Karina Wahl.

Säkrare och tryggare i akuta situationer

För barn- och ungdomsmedicinska kliniken är det ett strategiskt beslut att satsa på denna fortbildning för att göra medarbetarna säkrare och tryggare i akuta situationer.

–Alla fall vi har med i träningen är i princip från verkligheten. Hjärtstopp hos barn till exempel, händer sällan, och därför måste vi träna, säger Johan Anderzén, barnläkare och en av instruktörerna.

– Vi har lyckats få detta att fungera över tid. Det är tack vare att vi har involverat schemaläggare och vårdenhetschefer, och att vi har engagerade läkare. Det krävs en struktur för att få med även läkargruppen. Eftersom vi också involverar operations- och intensivvårds schemaläggare kan vi även få med narkosläkare i övningarna, säger Karina Wahl.

Scenarioträningarna utvärderas regelbundet.

”Mycket realistiskt”

– De får högt betyg. Medarbetarna är jättenöjda. Den upplevda tryggheten ökar i och med träningen. Övningarna blir mycket realistiska. Eftersom man är i en annan miljö än den normala får man också lära sig hur viktigt det är att veta var all utrustning finns, säger Karina Wahl.

Läs mer och se filmklipp:
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tränar på akuta händelser