Regional utveckling

Mäniskor som samtalar
Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer som kommuner, högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi. Uppdraget innefattar också att samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet. Foto: Johan W Alby

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar såväl verksamheter som drivs av Region Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling och utbildningar som processer som regionen inte fullt ut äger själv. Region Jönköpings län har en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga samordning.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen.

Utbildning och kultur ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur.

Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken då Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet (Jönköpings länstrafik).