Vad händer med mitt ärende hos patientnämnden?

Du kan kontakta patientnämnden via telefon, e-post, formulär eller vanlig post.

Om du ringer

När du ringer till patientnämnden får du prata med en handläggare. Du kan ställa enkla frågor eller prata om allvarliga problem som handlar om vården i landstinget och kommunen. Ibland kan ett telefonsamtal ge svar och vägledning, ibland behöver frågan utredas vidare.

Om du skickar e-post

När du skickar e-post till patientnämnden får du svar via e-post. Ibland kan vi ge dig den information du behöver i vårt svar, ibland behöver vi diskutera ärendet mer ingående med dig.

Om du skriver brev

När du skriver brev till patientnämnden, kontaktar handläggare dig. Om du skriver för någon annan behövs en fullmakt.

Telefonkontakt

Om din fråga ska utredas vidare behöver handläggare komma i kontakt med dig. Det är viktigt för att du ska kunna tydliggöra vad du önskar få svar på och för att du ska kunna få information om hur vi kan hjälpa dig. Oftast sker kontakten via telefon.

Kontakt med vården

Nästa steg är att patientnämnden ber att få ett skriftligt svar från vården på din frågeställning.
Skrivelser skickas till verksamhetschef inom aktuell verksamhet. Det brukar ta drygt en månad innan vi får ett svar som överlämnas till dig.

Ärendet avslutas

Om du är nöjd med svaret avslutar vi ärendet. Är du inte nöjd avgör vi tillsammans hur vi ska gå vidare.