Stödperson inom psykiatrin

Du som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Att ha stödperson

Stödpersonen har

 • intresse för andra människor och ska bistå dig i personliga frågor.
 • rätt att besöka dig på vårdavdelningen eller annan plats där du befinner dig
 • rätt att vara med vid förhandlingar i domstol, om du vill
 • tystnadsplikt.

 Stödpersonen ska inte

 • ersätta vårdpersonalen
 • ta över ansvaret för din ekonomi
 • vara ditt juridiska ombud.

Så här gör du för att få en stödperson

Tala med din kontaktperson, behandlare eller läkare så hjälper de dig att kontakta patientnämnden som har uppdraget att utse stödpersoner.

Vill du bli stödperson?

Ett uppdrag för dig som vill hjälpa en medmänniska

Att i en svår situation ha någon att tala med uppfattar nog alla människor som kanske den viktigaste hjälpen man kan få. Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Om patienten och stödpersonen så önskar kan uppdraget därefter förlängas med ytterligare fyra veckor.

Som stödperson blir du ofta en viktig och uppskattad person.

Som stödperson får du

 • inblick i den psykiatriska vården
 • möjlighet att öka din kunskap om människor
 • nya givande upplevelser.

Som stödperson ska du

 • verka som medmänniska
 • bistå patienten i personliga frågor
 • regelbundet besöka patienten på vårdavdelningen, behandlingshemmet eller där patienten vistas, dock inte i hemmet.

Du har även rätt att närvara vid förhandling i domstol.

Som stödperson har du tystnadsplikt. Du får stöd av patientnämnden och ett mindre arvode och omkostnadsersättning. I uppdraget ingår rapportering till patientnämnden. 

Så utses en stödperson

Chefsöverläkaren har ansvar för att informera patienten om rätten till stödperson. Om önskan om stödperson finns har chefsöverläkaren ansvaret att meddela patientnämnden, som har uppdraget att utse stödpersoner. Patienten kan också själv vända sig till förvaltningen.

Vem kan bli stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämnden ger. Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt. Att vara stödperson är en fritidssyssla, inget ”extraknäck”. Det är viktigt att stödpersonen har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, behövs stödpersoner från alla åldersgrupper, alla delar i samhället och olika kulturer.

Hur gör jag?

Börja med att fylla i blanketten nedan så hör vi av oss!
Intresseanmälan att bli stödperson(pdf-dokument)

Skicka blanketten till:

Regionens hus
Patientnämnden
Box 1024
551 11 Jönköping