För dig med utbildning inom EU/EES eller Schweiz

Har du läkarlegitimation utfärdad inom EU/EES eller i Schweiz måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända för att få din legitimation. Det innebär att din utbildning och eventuell praktisk erfarenhet är jämförbar med svenska krav för läkare. Du måste också kunna intyga att du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Du ansöker om svensk legitimation för läkare på Socialstyrelsens webbplats:

Ansökan om legitimation för läkare med grundutbildning - utbildad inom EU/EES eller i Schweiz(Extern länk)

För att vi ska kunna anställa dig som läkare behöver du kunskaper i svenska som motsvarar nivå C1 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Learn Swedish - Study in Sweden(Extern länk)

Du ska också vara väl förtrogen med svensk sjukvårdslagstiftning. Behöver du komplettera dina kunskaper i sjukvårdslagstiftning finns kurser som ges vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet, vid Karolinska institutet i Stockholm eller vid Linköpings universitet.

Karolinska institutets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

Sahlgrenska akademins kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

Linköpings universitets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen(Extern länk)

För läkare

Sveriges läkarförbund(Extern länk) 

För sjukvårdspersonal 

Vårdförbundet(Extern länk)