Vårdnära service som arbetsplats

Glad kvinna plockar fram material från ett förråd i anslutning till en patientsal.
Vårdnära service ansvarar för den del av servicen som sker i patientens närhet. Foto: Ulf Lindberg

Vårdnära service medarbetare har den speciella kompetens som behövs för att på ett professionellt sätt ta hand om den service som inte handlar om direkt vård. En service som spelar stor roll för patientens helhetsupplevelse av vården.

Här finns vårdnära service

Vårdnära service, är ett område inom Verksamhetsstöd och service, som servar verksamheter inom hela Region Jönköpings län till exempel inom kost, städ vaktmästeri och information till patienter och besökare.

Vi har cirka 500 medarbetare fördelade på :

  • Måltidsservice
  • Närservice
  • Servicecenter
  • Lokal samordning

Kompetens vi söker

Vårdnära service behöver främst rekrytera servicepersonal, köksbiträden och kockar. Varje sommar rekryterar vi dessutom många sommarjobbare.

Därför ska du jobba hos oss

Hos vårdnära service och Verksamhetsstöd och service räknas stöd och service som spetskompetenser. Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott för att stärka bilden av serviceyrket som en viktig del av god och säker vård. 

Du får vara med om att bidra till framtidens sjukvård där kompetent servicepersonal utför den vårdnära servicen och tid frigörs för vårdpersonal att ägna sig åt vård.

Du får chansen att arbeta inom ett brett serviceområde med varierande och spännande uppgifter i nära samarbete med kunden.

Så här arbetar vi

Vårdnära service, liksom de flesta av Verksamhetsstöd och service övriga områden, arbetar på uppdrag av sina kunder - Region Jönköpings läns verksamheter.

Medarbetarna inom måltidsservice, närservice och servicecenter arbetar huvudsakligen i team där de samarbetar och stöttar varandra för att kunna ge bästa möjliga service till kunderna.

Verksamheten sker mestadels på dagtid, men närservice har bemanning större delen av dygnet under hela året.

Vårdnära service ingår tillsammans med ett tiotal andra områden i Verksamhetsstöd och service som erbjuder ett brett spektra av stöd och service – till exempel när det gäller vårdnära/patientnära service, fastigheter, transport, material- och läkemedelsförsörjning, inköp och HR.

Det här värderar vi högt

Inom Verksamhetsstöd och service är vi måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger  förutsättningar för detta.

Verksamhetsstöd och service, med alla våra områden, har en verksamhetsidé som sätter kunden i fokus.  Det här ska ligga i våra medarbetares och ledares hjärta och ryggmärg.

Vi ska:

  • Alltid ha kunden i fokus.
  • Förutse kundens behov.
  • Vara tillgängliga.
  • Agera snabbt.
  • Agera professionellt och kompetent.
  • Vara kundens trygga och naturliga samarbetspartner.

Så utvecklar vi oss

Arbetssätten ses hela tiden över för att svara upp mot kundernas behov. Kvalitet och utveckling har en central roll. Drivkraften att hitta förbättringar och genomföra dem uppmuntras. Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser.