Arbetsplatser inom Verksamhetsstöd och service

Två killar i bygghjälmar och arbetsjackor inspekterar utrustning i en fastighet.
Att förse Region Jönköpings län med lokaler och fastigheter med bästa möjliga funktion är en viktig uppgift för regionfastigheter inom Verksamhetsstöd och service. Här är en av regionfastigheters projektledare ute på inspektion tillsammans med entreprenören. Foto: Ulf Lindberg

Här kan du som vill bli medarbetare läsa mer om olika arbetsplatser som finns inom Verksamhetsstöd och service. Hoppas att du tycker det verkar intressant – i så fall får du gärna höra av dig när vi söker ny personal eller till våra HR-konsulter!

   • Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering.
   • Länstransporter som ansvarar för sjukrese-
    transporter och godstransporter, huvudsakligen inom regionen samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
   • Måltid som ansvarar för att laga och servera mat i regionens kök och restauranger till patienter, skolelever, medarbetare och besökare.
   • Närservice  som ansvarar för regionens städning,  hantering av textil, material, post, gods, patient- transport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.
   • Regionfastigheter som ansvarar för regionens alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.
   • Hjälpmedelscentralen som ansvarar för regionens hjälpmedelsförsörjning och är resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.
   • HR som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.
   • Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.
   • Invånarservice som ger råd till länsinvånarna dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden på telefon och hjälp till den som vill komma i kontakt med regionen via kontaktcenter.
   • Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.
   • Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 
   • Medicinsk teknik som bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning.
   • Miljö som ansvarar för att regionens miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen.
   • Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal samordning ger stöd och service till sjukhusens verksamheter, patienter och besökare.