Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna pratar i headset. Bakom henne finns en vägg där en mängd headsets är upphängda.
Att svara på frågor och ge råd på telefon till invånarna i Jönköpings län är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

Verksamhetsstöd och service är mitt i en spännande resa. Vi samlar viktiga kompetenser för att ge stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Inom Verksamhetsstöd och service är vi måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger  förutsättningar för detta.

Så nu ser vi ser fram emot att få ta del av ditt kunnande och din erfarenhet. Med ett utpräglat kundfokus som ledstjärna ska vi tillsammans hitta nya vägar för att vässa stöd- och servicekulturen.

Runt 1 000 ambassadörer för Verksamhetsstöd och service

Vi är runt 1 000 medarbetare inom nästan 100 olika befattningar. Vi arbetar inom 14 områden: ekonomi, hjälpmedelsförsörjning, HR, inköp, invånarservice, läkemedelsförsörjning, länstransporter, materialförsörjning, medicinsk teknik, miljö, måltid, närservice, regionfastigheter och sjukhusstöd.

Vi är alla ambassadörer för Verksamhetsstöd och service och är Region Jönköpings läns spjutspetsar på just stöd och service.

Vi ska:

 • Alltid ha kunden i fokus.
 • Förutse kundens behov.
 • Vara tillgängliga.
 • Agera snabbt / återkoppla snabbt.
 • Agera professionellt och kompetent.
 • Vara kundens trygga och naturliga samarbetspartner.

Många områden, arbetsplatser och yrken

 • Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering.
 • Länstransporter som ansvarar för sjukrese-
  transporter och godstransporter, huvudsakligen inom regionen samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
 • Måltid som ansvarar för att laga och servera mat i regionens kök och restauranger till patienter, skolelever, medarbetare och besökare.
 • Närservice  som ansvarar för regionens städning,  hantering av textil, material, post, gods, patient-
  transport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.
 • Regionfastigheter som ansvarar för regionens alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.
 • Hjälpmedelscentralen som ansvarar för regionens hjälpmedelsförsörjning och är resurs för förskrivare inom regionen och kommunerna.
 • HR som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.
 • Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.
 • Invånarservice som ger råd till länsinvånarna dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden på telefon och hjälp till den som vill komma i kontakt med regionen via kontaktcenter.
 • Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.
 • Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 
 • Medicinsk teknik som bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning.
 • Miljö som ansvarar för att regionens miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom området
  ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen.
 • Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal samordning ger stöd och service till sjukhusens
  verksamheter, patienter och besökare.