Verksamhetsstöd och service som arbetsplats

Glad kvinna pratar i headset. Bakom henne finns en vägg där en mängd headsets är upphängda.
Att svara på frågor och ge råd på telefon till invånarna i Jönköpings län är ett exempel på stöd och service som vi inom Verksamhetsstöd och service erbjuder. Foto: Ulf Lindberg

Verksamhetsstöd och service är mitt i en spännande resa. Vi samlar viktiga kompetenser för att ge stöd och service till Region Jönköpings läns olika verksamheter och länets invånare.

Inom Verksamhetsstöd och service är vi måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger  förutsättningar för detta.

Så nu ser vi ser fram emot att få ta del av ditt kunnande och din erfarenhet. Med ett utpräglat kundfokus som ledstjärna ska vi tillsammans hitta nya vägar för att vässa stöd- och servicekulturen.

Nästan 1 000 ambassadörer för Verksamhetsstöd och service

Vi är nästan 1 000 medarbetare inom områdena ekonomi, hjälpmedelsförsörjning, HR, inköp, invånarservice, läkemedelsförsörjning, länstransporter, materialförsörjning, medicinsk teknik, miljö, regionfastigheter, säkerhet och vårdnära service.

Vi är alla ambassadörer för Verksamhetsstöd och service.

Vi ska:

 • Alltid ha kunden i fokus.
 • Förutse kundens behov.
 • Vara tillgängliga.
 • Agera snabbt / återkoppla snabbt.
 • Agera professionellt och kompetent.
 • Vara kundens trygga och naturliga samarbetspartner.

Många områden, arbetsplatser och yrken

 • Vårdnära service  som ansvarar för den del av servicen som sker i patientens närhet som städ, vaktmästeri och kost.
 • Regionfastigheter ska, med ambitionen att vara länets ledande och mest kompetenta fastighetsägare, skapa bra miljöer för regionens verksamheter, för patienter, medborgare och personal.
 • Ekonomi som bland annat ansvarar för Region Jönköpings läns  fakturahantering och att utveckla elektronisk handel.
 • Hjälpmedelscentralen ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning.
 • HR som stöttar verksamhetsområdesledningar inom Region Jönköpings län bland annat när det gäller personalförsörjning, arbetsrätt och löner samt arbetsmiljö och hälsa.
 • Inköp som ansvarar för Region Jönköpings läns upphandlingar av varor och tjänster.
 • Invånarservice som omfattar 1177 Vårdguiden på telefon, patientens direktkanal samt kontaktcenter.
 • Läkemedelsförsörjning som bland annat genom sjukhusapotek ansvarar för Region Jönköpings läns läkemedelsförsörjning.
 • Länstransporter som ansvarar för sjukresetransporter och godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län samt för intern biluthyrning och försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
 • Materialförsörjning som ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. 
 • Medicinsk teknik som bistår sjukvården med teknisk kompetens när det gäller upphandlingar, förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning.
 • Miljö som ansvarar för att Region Jönköpings läns miljöarbete bidrar till en hållbar utveckling. Inom område miljö ingår också Energikontor Norra Småland som arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen.
 • Säkerhet som ansvarar för allmän säkerhet och brandsäkerhet.