Ledning och stödverksamheter som arbetsplats

Kvinnlig sjuksköterska som jobbar med rådgivning via 1177.
Invånarservice omfattar 1177 Vårdguiden på telefon, patientens direktkanal samt kontaktcenter och är ett av områdena inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Foto: Johan W Avby

Det finns väldigt många spännande arbetsplatser i Region Jönköpings län där våra medarbetare stödjer och leder regionens olika verksamheter. Det kan vara inom områden som exempelvis ekonomi, personal, kommunikation, IT, utveckling, forskning, fastighetsförvaltning och ledning.

IT-centrum

IT-centrum har ansvar för övergripande IT-frågor i regionen.
IT-centrum som arbetsplats 
IT-centrum

Ledning

Regionledningskontoret omfattar många olika funktioner. I Regionens hus i Jönköping finns de regionövergripande funktionerna för ledning, planering, uppföljning och administration.
Regionledningskontoret

Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service samlar olika regiongemensamma servicefunktioner till verksamheter och invånare.
Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service som arbetsplats