Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr som arbetsplats

Läkare undersöker liten pojke
Vi som jobbar inom barn- och ungdomsenheten arbetar med barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Foto: Johan W Avby
Läkare undersöker liten pojkeBarn undersöksBarn undersöksPersonal med headset

Barn- och ungdomsenheten Jönköping arbetar med vård och hälsa för barn och unga i Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner. Vi arbetar med tre uppdrag, att ge primärvård inom barnhälsovården och barn- och ungdomshälsan samt ge specialistvård på vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning.

Den här kompetensen söker vi 

Den kompetens vi behöver inom barn- och ungdomsenhetens verksamheter framgår bland våra lediga jobb.

Yrken i regionen

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss möter du engagerade kollegor med hög kompetens och som trivs med sitt arbete.

Arbetet är varierande, kräver stort ansvarstagande och ger möjlighet till andra uppdrag, exempelvis inom barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Vi erbjuder kompetensutveckling och möjlighet till forskning.

De här yrkena finns hos oss

Vi är cirka 25 medarbetare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen med yrken som:

  • barnsjuksköterskor
  • barnöverläkare
  • ST-läkare i pediatrik
  • specialistläkare
  • och vårdadministratörer.

Det här får du arbeta med

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning inom barnmedicin.

Vi arbetar med att ge råd, utreda och behandla barn och unga 0-17 år. Den största patientgrupp vi möter är barn med astma och allergi.

Vi har också uppdrag att vara primärvårdsnivå för barn under ett år och vi erbjuder vid behov akuttider samma dag. Vårt uppdrag ligger inom hela det pediatriska fältet förutom diabetes och onkologi.

Vi utbildar och handleder sjuksköterskor, kandidater och ST-läkare i allmänmedicin och pediatrik.

Det här värderar vi högt

Våra patienter ska få ett bra bemötande, känna förtroende för oss och vara delaktiga i sin vård och behandling. Detta ska tillsammans med hög medicinsk kompetens skapa bästa möjliga värde för dem vi finns till för.

De som utbildas hos oss ska få ett bra bemötande och erbjudas kompetent och regelbunden handledning. Under utbildningen kopplas teori samman med praktik i form av självständiga möten med barn och deras familjer under nära handledning av erfarna kollegor.

Så här arbetar vi

Vi arbetar personcentrerat och alla yrkesprofessioner har ett nära samarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga vård.

Vi som jobbar här har en grundplacering men tjänstgör vid behov på båda mottagningarna.

Vi har ett nära samarbete med barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov och andra barn- och ungdomsenheter i regionen, bland annat gäller utbildning och processarbete. Vi samarbetar också med barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Våra barnöverläkare är vid behov konsulter till andra verksamheter som också möter barn. Vi ingår i joursystemet på barnkliniken Ryhov, vilket innebär att vi ansvarar för att bemanna lördagsjourer kl. 08.00-18.00.

Så här utvecklar barn- och ungdomsmedicinska mottagningen verksamheten

Utveckling är en viktig del av vårt arbete. Både inom medicinsk kompetens och inom övergripande strategiska frågor.

Medarbetare och chefer formar och utvecklar tillsammans verksamheten utifrån våra patienters behov. Det gör vi genom förbättringsarbeten, processutveckling och nära samarbete mellan medarbetare och chefer.

Här finns barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jönköping

Våra två barn- och ungdomsmedicinska mottagningar finns i centrala Huskvarna (Huskvarna vårdcentrum) och i centrala Jönköping (Hälsans vårdcentrum).