Vårdadministratör

Vårdadministratör

Agneta Ahlstedt är vårdadministratör på medicinkliniken på Höglandssjukhuset.
Agneta Ahlstedt är vårdadministratör på medicinkliniken på Höglandssjukhuset Foto: Johan W Avby

Agneta Ahlstedt har arbetat fem år som vårdadministratör på medicinkliniken Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon utbildade sig på den tvååriga Yrkeshögskolan för vårdadministratörer.

Vad gör en vårdadministratör?

– Det är väldigt blandade arbetsuppgifter. Jag dokumenterar den vård patienterna har fått i deras journaler, efter läkar- och sjuksköterskebesök och efter vård på sjukhus. Det är mycket förbättringsarbeten, it-uppgifter och bearbetning av statistik. Dessutom kodar jag de diagnoser som läkarna sätter. Koderna är ett underlag för den ekonomiska ersättning sjukhuset får.

Varför valde du att utbilda dig till vårdadministratör?
– Jag ville ha ett arbete som utvecklar mig, samtidigt som jag ville känna grundtryggheten som ett arbete hos en stor arbetsgivare som Landstinget innebär.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Den stora variationen mellan olika arbetsuppgifter är spännande. Ingen dag är lik den andra. Det tillkommer också nya moment som utvecklar mig.

Vad är ditt råd till personer som funderar på att välja ditt yrke?
– Det är spännande att arbeta inom hälso- och sjukvården. Här är jag delaktig i patientens vård, som en i ett team, utan att vara involverad i det praktiska vårdarbetet. Det sistnämnda tror jag nämligen inte passar mig som person.