Studierektor för ST-läkare inom Allmänmedicin, Region Jönköpings län

Futurum

Vi söker

Studierektorsorganisationen för ST (SRO) med länsgemensam studierektor/er inom varje specialitet är sedan 2016-01-01 en del av Futurums verksamhet. Uppdraget som studierektor är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år med möjlighet till förlängning. Studierektorskapet utgör en del av din grundanställning. Omfattningen varierar beroende på antalet ST-läkare studierektorn ansvarar för. Inom allmänmedicin är omfattningen totalt 120 % som delas på fyra studierektorer. Vi söker dig som är beredd att ta på dig ett uppdrag på 30% med inriktning på huvudsaklig placeringsort Jönköping. Vi välkomnar sökande från såväl offentligt som privat driven primärvård.

Din kompetens

Du är specialist i allmänmedicin och har: Verksamhet, handledare och ST-läkarna i fokus och är utvecklingsinriktad, engagerad och drivande. Intresse för och gärna erfarenhet av arbete med utbildning och handledning för läkare.

  • Pedagogiska och kommunikativa förmågor som möjliggör att utbildningsfrågor får utrymme i verksamheten.
  • Förmåga att följa upp och säkerställa att mål uppfylls med god kvalitet.
  • Förmåga att bidra till hela organisationens kontinuerliga utveckling.
  • Förmåga att leda och förbättra lärandeprocesser för ST-läkare och samverka med andra för lärande över yrkesgränser.

Det här får du arbeta med

Du är ett stöd till ST-läkargruppen och handledarna inom din specialitet i hela regionen och arbetar tillsammans med studierektorerna i allmänmedicin för att genomföra det regionövergripande uppdraget. Du ansvarar för verksamhetsrelaterade utbildningsfrågor i nära dialog med ledningsstruktur. Uppdraget inom studierektorsorganisationen innebär också engagemang och deltagande i länsgemensamma utbildningsfrågor tillsammans med studierektorerna i alla specialiteter.

Tillsättningen av uppdraget sker efter samråd med företrädare för offentligt och privat drivna vårdcentraler.

Så här gör du om du är intresserad

Vid frågor och vid intresse för uppdraget är du välkommen att kontakta överläkare Daniel Gustafsson via telefon 0702-75 11 57 eller via e-post daniel.gustafsson@rjl.se. Fackliga frågor Läkarförbundet Bengt Hultberg, tfn 036-32 28 84. Sista ansökningsdag är den 1 juni. Välkommen med din ansökan.

Sök jobbet som Studierektor för ST-läkare inom Allmänmedicin, Region Jönköpings län Tillbaka till lediga jobb