Vi satsar för höghastighetsjärnvägar

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när höghastighetsjärnvägen är byggd
Foto: White arkitekter

I december 2017 presenterar regeringens utredare i Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges första höghastighetsjärnväg ska byggas. Vi har därför skapat en projektorganisation som ska ta vara på länets intressen.

Sveriges första höghastighetsjärnväg gör det möjligt att resa mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. En resa mellan Stockholm och Malmö tar två och en halv timme. På båda sträckorna blir Jönköping en knutpunkt. I Jönköpings län föreslås även Tranås och Värnamo bli stationsorter. Hur den exakta sträckningen kommer att se ut och var stationerna ska ligga, har inte bestämts ännu. 

Förslag på hur det ska byggas

I december 2017 ska Sverigeförhandlingen presentera ett förslag på hur de nya höghastighetsjärnvägarna ska byggas, finansieras och etappindelas. Inför förslaget förhandlar de med berörda regioner och kommuner om medfinansiering och motprestationer, till exempel fler bostäder. Detta kallas Sverigeförhandlingen.

Vi är en aktiv part i arbetet

För att kunna vara en aktiv part i arbetet med Sverigeförhandlingen har vi skapat en projektorganisation som hanterar frågan. Det handlar bland annat om att peka på den nytta som Jönköpings län har av den kommande höghastighetsjärnvägen ur en rad perspektiv, bland annat bostäder, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och resandemöjligheter. Projektet kommer att pågå tills Sverigeförhandlingen är avslutad.

Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk)