Vi satsar för höghastighetsjärnvägar

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när höghastighetsjärnvägen är byggd
Foto: White arkitekter

I december 2017 presenterade regeringens utredare i Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges första höghastighetsjärnväg ska byggas. Nya stambanor för höghastighetståg är en nyckelfråga, för utveckling och tillväxt i både Jönköpings län och Sverige.

Sveriges första höghastighetsjärnväg gör det möjligt att resa mellan Stockholm och Göteborg på två timmar. En resa mellan Stockholm och Malmö tar två och en halv timme. På båda sträckorna blir Jönköping en knutpunkt. I Jönköpings län blir även Tranås och Värnamo stationsorter. Hur den exakta sträckningen kommer att se ut och var stationerna ska ligga, har inte bestämts ännu.

De nya stambanorna behövs

Det är fullt på de järnvägar vi har, samtidigt som efterfrågan på både person- och godstrafik på järnväg fortsätter att öka. Södra och Västra stambanan har snart nått sitt kapacitetstak. Att hitta utrymme för underhåll blir allt svårare och järnvägssystemet blir sårbart med stora störningar.

De nya spåren avlastar de befintliga stambanorna och ökar punktligheten i hela systemet. Höghastighetsjärnvägen ger också samhällseffekter som större arbetsmarknadsregioner och bättre möjligheteter för människor att bo och arbeta där man vill. Möjligheten att nå klimatmålen ökar när fler väljer tåg i stället för flyg.

Förslag på hur systemet ska byggas

Utredarna i Sverigeförhandlingen har nu avslutat sitt arbete och presenterat sitt förslag på hur de nya höghastighetsjärnvägarna kan byggas, finansieras och etappindelas. Berörda regioner och kommuner arbetar nu vidare tillsammans med bland annat Trafikverket, och den projektorganisation för höghastighetsjärnvägar som funnits i Region Jönköpings län avslutas vid halvårsskiftet 2018.

Sverigeförhandlingens webbplats(Extern länk)