Kunskap och innovation

Två yngre män i skolbänken.
Vi arbetar för att Jönköpings län ska ha en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. Det är viktigt för människors utveckling och välmående, men också för hela länets utveckling. Foto: Johan W Avby

Kunskap och innovation är nyckeln till framgång – både för oss som organisation och för hela länets utveckling.

Tillgången till utbildning är viktig för människors utveckling och välmående, men också för hela länets utveckling. Snabba förändringar i omvärlden gör att det blir allt viktigare med ny eller förbättrad kunskap. Det ställer i sin tur krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet. 

Vi samordnar aktiviteter som stärker länets innovationsklimat och driver framgångsrik forskning inom flera av våra verksamhetsområden.

Vi arbetar framgångsrikt med utveckling av hälso- och sjukvården och har medarbetare med både hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens.

Vi har också lång erfarenhet som utbildningsanordnare inom naturbruk och studier på folkhögskolenivå.