Vi är socialt hållbara

Regionens medarbetare i Jönköping Pride-tåget.
Foto: Johan W Avby

Hur är man socialt hållbar?

I vår socialt hållbara organisation samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att vi har en positiv påverkan för människor, både i vår närhet och på andra håll i världen.

Exempel på Region Jönköpings läns metoder för att vara socialt hållbar:

  • Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom organisationen. 
  • Vår verksamhet präglas av mångfald.
  • Vår verksamhet präglas av likabehandling med samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Vår verksamhet främjar integration och styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.

Region Jönköpings län bidrar till social hållbarhet